14/06/16

Grúpa comhairliúcháin maidir le Sráid an Mhúraigh le bunú agus an Rialtas ag achomharc breithiúnas na hArd-Chúirte mar gheall ar imní faoin tionchar a bheadh aige ar fhorbairt

Dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Máirt) go bhfuil sé i gceist aici grúpa comhairliúcháin a bhunú maidir le Sráid an Mhúraigh, mar shlí le dul chun cinn dearfach a dhéanamh i dtaca le todhchaí na sráide. Tagann fógra an Aire sna sála ar chinneadh ón Rialtas achomharc a dhéanamh in aghaidh rialú ón Ard-Chúirt maidir le Sráid an Mhúraigh, mar gheall ar na himpleachtaí féideartha a bheadh ag an mbreithiúnas ar phleanáil agus forbairt ar fud na tíre.

Rinneadh an cinneadh an t-achomharc a dhéanamh i gcoinne an bhreithiúnais tar éis comhairle ón Ard-Aighne agus comhairliúchán le roinnt ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais, lena n-áirítear Oifig na nOibreacha Poiblí, an Roinn Iompair, an Roinn Comhshaoil agus Bonneagar Iompair Éireann. Luaigh na Ranna sin gur cúis imní dóibh an méid seo a leanas:

  • Na himpleachtaí níos leithne a bhaineann leis an mbreithiúnas, a théann i bhfad níos faide ná Sráid an Mhúraigh;
  • An fhéidearthacht atá ann go mbunófar fasach leis an mbreithiúnas, a mbeadh tionchar aige ar raon leathan tionscadal ríthábhachtach bonneagair;
  • Tionchar an bhreithiúnais ar an gcód pleanála agus forbartha;
  • An mbealach ina leathnaíonn an breithiúnas scóip stádas na séadchomharthaí náisiúnta ar shlí gan fasach;
  • Tionchar an bhreithiúnais ar fheidhmiú Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta.

Ag labhairt di inniu dúirt an tAire Humphreys:

“Tuigim go maith go bhfuil tábhacht an-mhór ag baint le Sráid an Mhúraigh i súile go leor leor daoine. Tá impleachtaí ag an mbreithiúnas seo, áfach, a théann i bhfad níos faide ná Sráid an Mhúraigh. Sa chomhairle atá faighte agam, chomh maith le hionchur ó Ranna Rialtais eile, aibhsítear an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mbreithiúnas seo ar thionscadail bhonneagair ar bhonn náisiúnta.

“Tá imní mhór ar mo Roinnse agus ar Ranna Rialtais eile go bhféadfaí an breithiúnas seo a úsáid mar bhealach chun bac nó moill a chur ar phleanáil agus forbairt ar fud na tíre. Leathnaíonn an bhreithiúnas scóip stádas na séadchomharthaí náisiúnta, rud a bhunaíonn fasach a bhféadfadh tionchar a bheith aige ar raon leathan tionscadal ríthábhachtach bonneagair.

“Bhreithnigh mé an féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh codanna den bhreithiúnas, ach ní rogha inmharthana dlithiúil é. Mura ndéanfainn achomharc i gcoinne an bhreithiúnais seo, bheinn ag déanamh neamhaird de chomhairle an-láidir ón Ard-Aighne, ón Roinn Comhshaoil agus an Roinn Iompair, ón OPW agus Bonneagar Iompair Éireann gur gá achomharc a dhéanamh ar mhaithe le tionscadail pleanála agus forbartha ar fud na tíre.

“Ní fhágann an cinneadh i dtaca le hachomarc a dhéanamh in aghaidh rialú na hArd-Chúirte nach mbeidh muid in ann dul chun cinn a dhéanamh maidir le Sráid an Mhúraigh. Tá raon tuairimí ann faoin mbealach is fearr le bogadh chun cinn. D’fhonn na tuairimí seo go léir a thabhairt le chéile agus dul chun cinn dearfach a lorg, beidh mé ag bunú grúpa sainchomhairleachta i dtaca le Sráid an Mhúraigh, le cathaoirleach neamhspleách. Tagann seo sna sála ar mholadh a rinne Fianna Fáil ar an ábhar. Beidh comhaltaí traspháirtí Oireachtais agus páirtithe leasmhara ábhartha eile sa ghrúpa. Tá sé ar intinn agam an grúpa a bhunú sna seachtainí amach romhainn ionas go bhféadfar tús a chur le bealach chun cinn a réiteach.”

CRÍOCH

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service