04/06/19

Tuilleadh Taifead curtha ar Líne

Teacht níos mó ar Thaifid Stairiúla na hÉireann agus tuilleadh taifead maidir le Breitheanna, Póstaí agus Básanna á gcur ar fáil ar líne ag www.irishgenealogy.ie

Tá fáilte curtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. agus ag an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., roimh sciar eile de Chláir Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna stairiúla na hÉireann ar líne a eisiúint.

Is féidir leis an bpobal teacht ar na taifid seo a leanas saor in aisce ag www.irishgenealogy.ie

  • Breitheanna ó 1864 go 1918;
  • Póstaí ó 1864 go 1943; agus
  • Básanna ó 1878 go 1968.

Áirítear sa sciar taifead is déanaí taifid a bhaineann le daoine a raibh meas mór orthu ina gcuid réimsí féin agus a bhfuil meas mór orthu go fóill - mar shampla - taifead breithe an teanóir mór le rá, Josef Lock, a rugadh i Márta 1917 agus a bhfuil 'Joseph McLaughlin' air ar Chlár na mBreitheanna.

Áirítear ar Chlár na mBásanna Walter Macken a fuair bás an 22 Aibreán 1967; Patrick Kavanagh, file cáiliúil as Éirinn a fuair bás an 30 Samhain 1967; Thomas MacGreevy, file eile a bhí ina Stiúrthóir ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann idir 1950 agus 1963 agus a fuair bás an 16 Márta 1967.

Is comhthionscnamh an próiseas digitithe seo idir an dá Roinn agus tá taifid á n-ullmhú agus á n-uaslódáil faoi láthair ag an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta agus ag oifigigh na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Dúirt Josepha Madigan, An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta:

"Is iontach an dul chun cinn é na blianta breise de chláir stairiúla bhreitheanna, póstaí agus básanna atá curtha leis an láithreán gréasáin www.irishgenealogy.ie do dhaoine in Éirinn agus daoine as Éirinn a bhfuil cónaí orthu ar fud an domhain atá ag iarraidh taighde a dhéanamh ar a dteaghlaigh.   Ó cuireadh an tseirbhís ar líne seo ar fáil sa bhliain 2016, tá na taifid sin feicthe ag 2.1 milliún duine ar an láithreán gréasáin.  Bhí go leor daoine ag iarraidh a fháil amach cén uair a gcuirfí íomhánna breise ar an láithreán gréasáin.  Tá an-áthas orm a fhógairt go bhfuil íomhánna cláir do phóstaí ón mbliain 1864 suas go dtí an bhliain 1943 ar fáil ar líne i láthair na huaire.   Tá básanna ón mbliain 1878 suas go dtí 1968 agus breitheanna ón mbliain 1864 go 1918 ar fáil freisin.

Is é an uair is mó a bhíonn oidhreacht agus diaspóra na hÉireann le feiceáil ná ar Lá Fhéile Pádraig. Tá stór taifead mór agus ceart ar fáil d'aon duine ar mhian leo taighde a dhéanamh faoin stair a bhaineann lena muintir féin agus is féidir teacht air go héasca ar an idirlíon. Níl aon dabht ach go gcuideoidh na taifid bhreise seo le daoine a bhfuil blianta fada caite acu ag iarraidh roinnt mistéirí a oibriú amach.

Dúirt an tAire Regina Doherty: "Tá ríméad orm go bhfuil muid in ann, trí chomhoibriú idir dhá Roinn Rialtais, réimse na dtaifead atá ar fáil a leathnú amach do dhaoine ar mhian leo tuilleadh eolais a fháil amach faoina muintir.   Tá an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta ar cheann de sheirbhísí riachtanacha na tíre agus tá sé ar cheann de na hacmhainní is mó do dhaoine ar mhian leo stair a muintire a fháil amach.  Cuideoidh an teacht seo ar thaifid atá níos sine agus ar iontrálacha cláir leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag staraithe teaghlaigh ar fud an domhain". 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service