28/01/20

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) ag lorg cúnaimh leis an bhfiosrúchán atá bunaithe acu maidir le bás speiceas faoi chosaint

Tionchar á imirt ag Cromán na gCearc a maraíodh le nimh ar staidéir eolaíochta thábhachtacha 

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag fiosrú na gcúinsí a bhaineann le bás speiceas faoi chosaint i gContae na Mí.

Fuarthas amach gur bhásaigh Cromán na gCearc, éan creiche agus speiceas faoi chosaint de réir na nAchtanna um Fhiadhúlra 1976-2012 de bharr nimhe in aice le Droim Conrach. Bailíodh fianaise ag an láthair, lena n-áirítear baoití feola a raibh substaint thocsaineach curtha leo.  Creideann an NPWS go bhféadfadh sé go bhfuil tuilleadh ainmhithe básaithe dá bharr seo agus tá imní ann go bhfuil ainmhithe eile i gcontúirt, i gceantar Loch Breacáin ach go háirithe.

Tá impleachtaí móra aige seo ar staidéir eolaíochta thábhachtacha a bhfuil an NPWS ina mbun.  Bhí an Cromán na gCearc seo ar cheann de na héin a raibh éaneolaithe ag coinneáil súil air ag baint úsáid as gaireas rianaithe satailíte beag.  Eolas tábhachtach a chuideodh le bainisteoirí caomhantais barr feabhais a chur ar bhearta chun an speiceas seo agus speicis eile atá i mbaol a chosaint a bheadh mar thoradh ar na staidéir seo.

Tá an NPWS ag iarraidh ar an bpobal aon eolas atá acu faoin ngníomhaíocht seo, atá in aghaidh an dlí faoi na hAchtanna Fiadhúlra, a thabhairt dóibh agus iarrtar ar an bpobal aon ghníomhaíocht amhrasach a thuairisciú dóibh agus do Ghardaí an cheantair.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service