10/10/16

An próiseas nua roghnúcháin do LEADER seolta in Oirthear na Gaillimhe

Sheol an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta próiseas nua roghnúcháin inniu (Dé hAoine) do sholáthar €7.7 milliún de mhaoiniú LEADER in Oirthear na Gaillimhe. Tagann sé seo sna sála ar roghnú Fhóram Chonamara mar an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil do sholáthar €4.5 milliún de mhaoiniú LEADER in Iarthar na Gaillimhe (ceantar bardasach Chonamara).

Díreoidh an maoiniú, a thacóidh le soláthar LEADER i gceantair tuaithe na Gaillimhe nach bhfuil cumhdaithe cheana féin faoin gclár, ar fhorbairt eacnamaíoch, ar chruthú fostaíochta agus ar thacú le pobail áitiúla. Beidh ar Ghrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla féideartha straitéis a fhorbairt chun a shocrú conas ar cheart an maoiniú seo a sholáthar in Oirthear na Gaillimhe a chuimsíonn ceantair tuaithe lasmuigh de cheantar bardasach Chonamara. Déanfar iarracht le próiseas roghnúcháin dhá chéim Straitéis Forbartha Áitiúil ar ardchaighdeán a aimsiú a chuirfidh breisluach ceart ar fáil agus a chuirfidh le plean foriomlán an Rialtais do cheantar tuaithe na hÉireann.

Tá an chéad chéim á seoladh inniu ina lorgaítear léirithe spéise ó ghrúpa ar bith a léiríonn rannpháirtíocht leathan áitiúil agus phobail, agus ar mian leis a bheith ina Ghrúpa Gníomhaíochta Aitiúil chun idirghabhálacha LEADER a chur i bhfeidhm in Oirthear na Gaillimhe. Tabharfar cuireadh dóibh siúd a n-éireoidh leo ag céim a haon dul ar aghaidh agus straitéis iomlán forbartha áitiúil a fhorbairt don réigiún.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service