08/04/19

Deis Nua ag Scoláirí Iar-Bhunscoileanna chun freastal ar Choláistí Samhraidh Gaeilge

Ciste nua Scoláireachta do iar-bhunscoileanna DEIS  – ar fiú €50,000 – fógraithe ag an Aire Stáit Kyne

D’fhógair Seán Kyne T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 8 Aibreán 2019, Ciste Scoláireachta ar fiú €50,000 é chun go mbeidh suas le 50 scoláire - atá ag freastal ar iar-bhunscoileanna DEIS - in ann freastal ar choláistí Gaeilge le linn an tsamhraidh.

Seo an chéad uair a leithéid de scéim a bheith ar fáil do scoláirí iar-bhunscoileanna DEIS.

Sheol an tAire Stáit Kyne an Ciste Nua ag Pobalscoil Móinín na gCiseach, i gCathair na Gaillimhe inniu.

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 2.16 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an beart seo.

Beidh an ciste scoláireachta seo á riar ag Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (BOOGRC) go náisiúnta i gcomhar leis an Roinn.

Dúirt an tAire Stáit:  “De thoradh an bhirt beidh deis ag suas le 50 scoláire nach bhfaigheadh an deis sa ghnáth-bhealach b’fhéidir le dul chuig an nGaeltacht agus freastal a dhéanamh ar choláiste Gaeilge ar feadh trí seachtaine. Táim thar a bheith sásta go raibh ar mo chumas an Ciste Scoláireachta seo a bhunú. Is cinnte go bhfuil riachtanas leis an gcistíocht seo le deiseanna breise a thabhairt do scoláirí iar-bhunscoileanna DEIS chun freastal ar chúrsa sa Ghaeltacht le linn an tsamhraidh. Ní amháin gur ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta atá an beart praiticiúil seo ach beidh sé ar leas an tsochaí trí chéile mar a bhaineann sé h-ionchuimsiú sóisialta.”

Agus é ag cur fáilte roimh an  gCiste  nua a dúirt David Leahy, Príomhfheidhmeannach  Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin: “Aithníonn BOOGRC an seans a bhronnann an ciste seo, atá dírithe ar iar-bhunscoileanna DEIS ar fud na hÉireann, chun blaiseadh a thabhairt do scoláirí de shaol na Gaeltachta i dtimpeallacht thaitneamhach.  Tacóidh an Scéim le scoláirí iar-bhunscoile a gcuid Gaeilge a shaibhriú, mar aon le tuiscint a shealbhú ar chomhthéacs agus ar shaíocht na Gaeilge agus na Gaeltachta.  Tá BOOGRC thar a bheith sásta riaradh an chiste a ghlacadh ar láimh, i bpáirt leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service