Foilseacháin

Scagadh de réir Dáta:
An tAcht um Nochtadh CosantaTuarascáil Bhliaintiúil 2019
Foilsithe 23/06/2020 / PDF / 448 KB
DCHG Plean Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht Acmhainní
Foilsithe 09/06/2020 / PDF / 810 KB
Old House New Home – RIAI
Foilsithe 05/05/2020 / PDF / 9 MB
Cultúr 2025
Foilsithe 10/01/2020 / PDF / 5 MB
Polasaí Oileánda - Plépháipéar
Foilsithe 03/12/2019 / PDF / 2 MB
An Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun cinn ar Chur Chun Feidhme an Phlean Gníomhaíochta Closamhairc
Published 01/12/2019 /
Curlew Conservation Programme Annual Report 2019
Foilsithe 27/09/2019 / PDF / 3 MB
Curlew Task Force Recommendations
Foilsithe 27/09/2019 / PDF / 3 MB
Ciorclán faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019
Foilsithe 20/09/2019 / PDF / 591 KB
Ciorclán faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019
Foilsithe 20/09/2019 / PDF / 531 KB

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service