02/07/15

Polasaí Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar Twitter

Cé muid féin:

Tá láithreacht na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar Twitter á bainistiú ag Preasoifig na Roinne.

Lean muid ar Twitter: https://twitter.com/DeptAHG

Má leanann tú muid, féadfaidh tú a bheith ag súil le tvuíteanna ar na hábhair seo a leanas:

  • Preasráitis ar ghníomhaíochtaí na Roinne agus óráidí na nAirí
  • Eolas faoi imeachtaí
  • Foláirimh faoi ábhar nua ar ár suíomh gréasáin
  • Eolas praiticiúil eile ar sheirbhísí atá ar fáil tríd an Roinn

Cuirfear cosc ar lucht leanúna nó tabharfar tuairisc dhíreach fúthu do Twitter má seoltar tvuíteanna maslacha nó turscar.

Cé a leanaimid: 

Má leanann tú muid, ní leanfaimid ar ais tú. Táimid ag iarraidh go mbeidh ár lucht leanúna in ann na cuntais eile Twitter atá á leanúint againn - Ranna eile Rialtais, gníomhaireachtaí stáit agus Tithe an Oireachtais, mar shampla - a fheiceáil go héasca.

Freagraí:
Ní fhreagróidh an Phreasoifig aon tvuít/phost maslach agus ní bheidh aon pháirt acu in argóintí ná i ndíospóireachtaí ar líne.  Ní ionann easpa rannpháirtíochta is diúltú ráiteas a thabhairt ar ábhar ar leith. Ní bheidh ar ár gcumas freagraí nó aiseolas eile a sholáthar dár lucht leanúna.  Is é an bealach is fearr chun ceist a chur ar an Roinn ná trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag: customer.service@chg.gov.iepress.office@chg.gov.ie

Úsáidfear na cuntais go príomha chun eolas a chur ar fáil don phobal agus/nó do na meáin.  Ní sholáthróimid, de ghnáth, freagraí nó aiseolas eile do lucht leanúna na Roinne.

Infhaighteacht:

De ghnáth, déanfar uasdátú agus monatóireacht ar ár gcuntas Twitter le linn uaireanta oifige, ó Luan go hAoine.

D'fhéadfadh sé tarlú nach mbeadh fáil ar Twitter ó am go chéile agus ní ghlacaimid le freagracht ar bith as easpa seirbhíse de bharr Twitter a bheith ar sos.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service