21/04/16

Comhairle á cur ar an bpobal ag An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra fanacht ar shiúl ó Na Tóimí/Limistéar Thiar Pháirc Náisiúnta Chill Airne

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur comhairle ar an bpobal fanacht ar shiúl ó limistéar Thiar Pháirc Náisiúnta Chill Airne, in aice le Coill na dTóimí, áit a bhfuil lucht múchta dóiteán ag féacháil leis an tine a chur faoi smacht. Is ar mhaithe lena sábháilteacht féin agus lena chinntiú nach gcuirtear isteach ar obair na seirbhísí éigeandála a iarrtar é seo.

Tá cabhair iarrtha ón Aerchór chun cur le hiarrachtaí na gcomhraiceoirí dóiteáin an tine a mhúchadh.

Ag labhairt di maidin inniu, bhí an méid seo le rá ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD:

"Tá a fhios agam go bhfuil gach iarracht á déanamh ag m’fhoireann agus ag na seirbhísí éigeandála an tine ag Páirc Náisiúnta Chill Airne a chur faoi smacht.

"Tá mo Roinn ag coinneáil súil ar chúrsaí agus tá ár bhfoireann ar an láthair i dteagmháil go díreach leis na seirbhísí dóiteáin atá ag déileáil leis an gcás.

"Iarraim ar an bpobal cloí leis an gcomhairle agus an taobh thiar den Pháirc in aice le Coill na dTóimí a sheachaint."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service