20/05/19

An NPWS ag iarraidh cúnamh ar an bpobal chun dul i ngleic le Galair agus Speicis Choimhthíocha

Tá rabhadh tugtha arís ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do lucht úsáide uisce in Éirinn faoin mbaol mór atá ann don speiceas piardóige dúchasaí, baol atá ag méadú.

Tá ceann de na pobail is mó Piardóg Liathbhán, speiceas atá i mbaol ar fud na domhain, in Éirinn.

Is ó ghalair agus speicis choimhthíocha ionracha an baol seo.  Tá speicis choimhthíocha ionracha aitheanta ar cheann de na cúig chúis is mó le bithéagsúlacht a bheith á cailleadh ar fud an domhain agus tá sin ag méadú in Éirinn agus tionchar mór eacnamaíochta i gceist leis.

Chun cinn ar an seimineár i gcomhar ar chaomhnú na Piardóige Liathbáine in Éirinn agus ar bhainistiú a dhéanamh ar Phlá na Piardóige, a bheidh ar siúl i nGaillimh an 21 Bealtaine, tá an NPWS agus Foras na Mara ag iarraidh ar an bpobal a bheith freagrach agus na treoirlínte a bhaineann leis na prótacail Seiceáil -Glan- Triomaigh a leanúint.

Deimhníodh an t-earrach seo go bhfuil Plá na Piardóige sa Mháigh, suas an abhainn ó Áth Dara. Seo í an seachtú habhainn a bhfuil an galar inti. Meastar go gcuirfidh an galar deireadh leis an bpiardóg in aibhneacha.

Cuireadh an NPWS ar an eolas freisin go raibh stoc piardóg, nach piardóga dúchasacha iad, á gcoinneáil in uisceadán. Ba phiardóga marmaracha a bhí sna hainmhithe a tugadh ar lámh go deonach.  Tá cosc, faoi dhlí a tugadh isteach le déanaí, ar an speiceas sin a choinneáil, a dhíol nó a phórú.

Is féidir leis an NPWS a dheimhniú freisin gur aimsíodh den chéad uair pobal de speiceas piardóige, nach speiceas dúchasach é, sa bhfiántás in Éirinn.

Bhí imní i gcónaí go gcuirfeadh speiceas piardóige nach speiceas dúchasach é faoi in Éirinn agus tá sin deimhnithe anois ó thángthas ar phobal den Yabbym Cherax destructor,  piardóg na hAstráile. Níl an áit ina bhfuil siad tugtha le fios go fóill.

Deir Brian Nelson, Éiceolaí Inveirteabrach, le Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne  “is cúis imní go bhfuiltear tagtha ar speiceas piardóige nach speiceas dúchasach é sa bhfiantas mar nár thángthas ar a leithéid riamh cheana in Éirinn.  Cé gur speiceas atá i gceist nach mbeadh súil go brách againn leis, leagtar romhainn anois dúshlán níos mó deireadh a chur leis an speiceas. Is mian linn béim a leagan ar an mbaol mór, baol atá ag dul i méid, a bhaineann le speiceas coimhthíoch ionrach don bhithéagsúlacht in Éirinn agus ar fud an domhain agus iarraimid ar gach duine smaoineamh go cúramach agus cuidiú sin a chosc. Tá reachtaíocht ar leith i bhfeidhm anois i gcás formhór speiceas ionrach a chuireann cosc ar a leithéid a bheith i seilbh duine nó iad a choinneáil agus a thugann an chumhacht don NPWS samplaí a ghabháil agus a dhíothú as an bhfiántas.”

Tá an NPWS ag meabhrú do shiopaí peataí - agus dóibhsean a bhfuil uisceadáin acu -go bhfuil sé in aghaidh an dlí anois cúig cinn de na speicis is mó a dhéanann ionradh a choinneáil nó a allmhairiú. Sa chás go bhfuil samplaí ag aon duine, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an NPWS láithreach.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service