14/10/19

Ionchúiseamh bainte amach ag an NPWS maidir le seilbh mhídhleathach ar thrí ghiorria i gCo Mhaigh Eo

Thug Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cás faoin Acht um Fhiadhúlra os comhair an Bhreithimh Gearty i gCúirt Dúiche Chaisleán an Bharraigh an 17 Meán Fómhair 2019.

Is é Brendan McDonagh, BL agus Vincent Deane, Aturnae Stáit do Chontae Mhaigh Eo a rinne an cás a ionchúiseamh thar ceann an Aire. Cuireadh toghairm ar chúigear faoi bheith i seilbh trí ghiorria sléibhe Éireannacha (Lepus timidushibernicus), ainmhithe fiáine atá díolmhaithe, contrártha d'Alt 45 de na hAchtanna um Fhiadhúlra.

Phléadáil na cúisithe ar fad ciontach i gcúiseamh aonair de bheith i seilbh ainmhí fiáin díolmhaithe an 18 Eanáir 2018 i mbaile fearainn Chill Chuair Íochtair, Co. Mhaigh Eo.

Thug an Maor Caomhantais John Higgins fianaise sa Chúirt maidir leis an gcion. Ciontaíodh an cúigear ina bheith i seilbh trí ghiorria sléibhe Éireannacha marbha an 18 Eanáir 2018 i bhfeithicil a stop an Garda Síochána a bhí ag cuidiú leis an Maor Caomhantais Higgins. I ndiaidh don Uasal Higgins fianaise a thabhairt, rinneadh pléadálacha mar mhaolú thar ceann an chúigir.  I ndiaidh don Bhreitheamh Gearty an méid a thug an cúigear mar mhaolú a bhreithniú, agus i bhfianaise gur phléadáil siad ciontach go luath sa chás, d’ordaigh sé do gach duine den chúigear €200 a íoc le Cumann na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe laistigh de 2 mhí agus go mbreithneofaí ina dhiaidh sin an tAcht Promhaidh a chur i bhfeidhm.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service