19/07/19

Ionchúiseamh i sealgaireacht mhídhleathach ar ghiorriacha le luirsirí i gContae Uíbh Fhailí bainte amach ag NPWS

An 15 Iúil 2019, thug Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cás faoin Acht um Fhiadhúlra os comhair an Bhreithimh Catherine Staines i gCúirt Dúiche Thulach Mhór.

Is é William Maher, BL agus Peter D. Jones, Aturnae Stáit do Chontae na hIarmhí, a rinne an cás a ionchúiseamh thar ceann an Aire. Rinneadh beirt a thoghairm i leith sealgaireacht a dhéanamh ar ghiorriacha le gadhair de mhianach luirsire agus as dochar a dhéanamh do láthair phóraithe agus scíthe ainmhí fiáin faoi chosaint. Is mamach fiáin díolmhaithe an giorria seachas faoi cheadúnas agus de réir ceadúnais faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra. Is an 23 Márta 2018 i gCluain Gamhna agus i nGléib Chluain Laighean i dTuaisceart Chontae Uíbh Fhailí a tharla an eachtra.

I ndiaidh dóibh gearáin a fháil ón bpobal, dúirt Noel Bugler, Oifigeach Caomhantais Ceantair, sa gcúirt go bhfaca siad roinnt fear ag a raibh madraí de mhianach luirsire ag siúl in eagar trí thalamh feirmeoireachta phríobháideach agus trí lagphortach de chuid Bhord na Móna. Is ceantar é seo ina bhfuil fadhbanna leanúnacha maidir le cúrsáil mhídhleathach ar ghiorriacha le luirsirí. De réir a dtaithí, is ionann a bheith ag siúl in eagar le gadhair atá réidh le scaoileadh ar ghiorriacha dúisithe i bpáirceanna agus ar thalamh portaigh agus a bheith ag seilg giorriacha agus ní aon speiceas eile.

Dúirt oifigigh sa gcúirt gur fadhb mhór don NPWS sealgaireacht mhídhleathach ar ghiorriacha i roinnt ceantar sa tír agus féadann sí bheith ina chúis le meath i líon na ngiorriacha atá ann in áit mar gheall ar an mbrú mór atá ar roinnt ceantar de bharr na gníomhaíochta mídhleathaí seo.  Is measa a bhíonn cúrsaí nuair a théitear i mbun sealgaireachta le linn séasúr an phórúcháin. Tá NPWS ag obair go leanúnach leis an nGarda Síochána chun dul i ngleic leis an bhfadhb i gceantair ina bhfuil seo ag tarlú.

Chiontaigh an Breitheamh Stains na fir sa dá thoghairm ach cuireadh pianbhreith ar athlá toisc nach raibh siad i láthair sa chúirt.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service