24/10/19

Seimineár Lae – Deiseanna Fostaíochta san AE do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu

Seimineár le hionadaithe ó Institiúidí an Aontais

Ceardlanna praiticiúla dírithe ar iarrthóirí a ullmhú do na próisis roghnúcháin

Tá áthas ar Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, a chur in iúl go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, ag eagrú seimineáir lae maidir leis na deiseanna fostaíochta atá san Aontas Eorpach do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu. Is in Óstán an Citywest i mBaile Átha Cliath a bheidh an ócáid ar siúl Dé Céadaoin seo chugainn, an 30 Deireadh Fómhair, mar chuid d’imeachtaí Oireachtas na Samhna.

Ní gá go mbeadh Gaeilge ina ábhar staidéir ag iarratasóirí le bheith cáilithe do na poist seo. Tá fáilte roimh mhic léinn ó gach saghas clár léinn a bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge acu, rud a chiallaíonn gur deis í seo do dhaoine ón nGaeltacht ach go háirithe, a bhfuil céim ollscoile acu nó a bhfuil cúrsa ar bun chuige sin acu.

Dúirt an tAire Stáit Kyne go bhfuil sé an-sásta leis an gcur chuige don seimineár seo, áit a mbeidh béim faoi leith ar chúnamh praiticiúil a thabhairt do dhaoine a bhfuil suim acu sna deiseanna fostaíochta seo:

‘Níos túisce i mbliana bhí áthas orm an Rialtas a chur ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta maidir leis an laghdú de réir a chéile ar an maolú ar úsáid na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre an Aontais Eorpaigh. Tá an-chuid deiseanna fostaíochta ar fáil san Eoraip do mhuintir na hÉireann a bhfuil togha na Gaeilge acu. Is poist ard-oilte agus saineolacha iad, agus tá pá maith ag dul leo dá bharr sin.  Is cúis áthais dom mar sin go mbeidh an seimineár seo dírithe orthu sin a bhfuil suim acu dul ag obair san Eoraip.’ 

‘Beidh cainteanna le hionadaithe ó Institiúidí an Aontais faoi na deiseanna éagsúla fostaíochta agus earcaíochta atá ann chomh maith le cainteanna le hionadaithe de chuid na hÉireann faoi na bealaí a bhfuil siad ag cuidiú le hiarrthóirí iad féin a ullmhú do na próisis roghnúcháin, agus faoin méid eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chuige sin. Chomh maith leis sin, beidh ceardlanna praiticiúla á reáchtáil tráthnóna, agus iad dírithe ar iarrthóirí a ullmhú níos fearr chun go n-éireoidh leo sna próisis roghnúcháin do na príomhróil teanga sna hinstitiúidí.  Mholfainn do dhaoine a bhfuil suim acu sna deiseanna seo clárú anois le bheith i láthair in Óstán an Citywest Dé Céadaoin seo chugainn.”

Tá tuilleadh eolais faoin seiminéar ar fáil anseo : https://ec.europa.eu/ireland/events/seminar-employment-opportunities-in-the-eu-for-people-with-irish-citywest-hotel-dublin_ga

Tá clárú don ócáid seo éigeantach.  RSVP faoin 25 Deireadh Fómhair trí ríomhphost a chur chuig DGT-GA-CONF-19@ec.europa.eu.  

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service