07/03/16

An Bhratach Náisiúnta á bronnadh ar níos mó ná 6,000 mac léinn dara leibhéal ag Searmanas speisialta Stáit i bPáirc an Chrócaigh

An chéad cheann de shraith imeachtaí oifigiúla Stáit a bheidh ar siúl go ceann míosa mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain

Inniu (Dé Luain) cuirfear barrchríoch le clár na mBratacha do Scoileanna de chuid Éire 2016 nuair a bhronnfar bratach Náisiúnta agus cóip den Fhorógra ar ghrúpaí ionadaíocha mac léinn agus múinteoirí as gach scoil dara leibhéal sa tír, chomh maith le cuid dár lúthchleasaithe óga is fearr, ag searmanas speisialta i bPáirc an Chrócaigh.

D’éirigh go han-mhaith le tionscnamh na mBratach do Scoileanna, ar chomhpháirtíocht é le hÓglaigh na hÉireann agus an Roinn Oideachais agus Scileanna. Cuireadh tús leis i mí Mheán Fómhair 2015, agus bronnadh bratach trídhathach lámhdhéanta ar níos mó ná 3,200 scoil, chomh maith le pacáiste speisialta ina raibh cóip den Fhorógra agus leabhrán faoi chúram a thabhairt don bhratach.

Mar chuid de shearmanas an lae inniu, atá á reáchtáil i gcomhar le Fondúireacht Thomas F. Meagher, beidh spreagaitheasc ón Uachtarán, Micheál D. Ó hUigínn, agus is é an chéad shearmanas dá leithéid é i stair an stáit.  Chuir Thomas Francis Meagher an bhratach Náisiúnta trídhathach ar foluain den chéad uair i bPort Láirge sa bhliain 1848 agus thug roinnt Óglach as Cathair Phort Láirge go Baile Átha Cliath í roimh 1916. Tá lúcháir ar an bhFondúireacht go bhfuil an ócáid speisialta seo á hóstáil i bPáirc an Chrócaigh agus tá siad buíoch as tacaíocht leanúnach an CLG mar cheann dá bpríomh-chomhpháirtithe.

Beidh Ryan Tubridy mar óstach ag an ócáid, ina ndéanfar Óglaigh na hÉireann bratach lámhdhéanta a bhronnadh ar ionadaí do gach scoil dara leibhéal agus ionad oideachais. Déanfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, atá i gceannas ar chlár Éire 2016, an Bhratach a bhronnadh freisin ar ionadaithe eagraíochtaí spóirt. Cuirfear clabhsúr leis an searmanas le ceol ó Seo Linn.

Ag labhairt di roimh an searmanas, dúirt an tAire Humphreys:

“Le cúig mhí anuas, tá bunscoileanna ó cheann ceann an Stáit ag fáil bratach trídhathach agus cóip den Fhorógra, seachadta go speisialta ag duine d’Óglaigh na hÉireann. D’fhéadfaí a rá gurb é Bratacha do Scoileanna an clár is tábhachtaí de chuid Éire 2016 go dtí seo, mar gur cuireadh beocht sa stair leis don aos óg ar bhealach spreagúil idirghníomhach.  Thug sé deis do leanaí scoile ceangal a dhéanamh lenár mBratach Náisiúnta agus tuiscint cheart a fháil ar an teachtaireacht shíochánta a bhaineann léi.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le hÓglaigh na hÉireann, leis an Roinn Oideachais agus, go deimhin, leis na múinteoirí agus príomhoidí go léir a chuir le rath an tionscnaimh seo. Táimid inniu ag dul i mbun comhpháirtíochta le Fondúireacht Thomas F. Meagher leis an gclár a thabhairt chun críche trí Bhratach Náisiúnta a thabhairt do gach scoil dara leibhéal sa Stáit. Is tús é seo le tréimhse cuimhneacháin an-ghnóthach, nuair a thiocfaidh daoine ar fud na tíre le chéile, tá súil agam, lenár stair chomhroinnte a thabhairt chun cuimhne, machnamh a dhéanamh ar an méid atá bainte amach againn agus ár dtodhchaí le chéile a athshamhlú.

CRÍOCH.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service