21/10/15

€17,360 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Chlub Judo agus Spóirt Uisce, Leitir Mealláin

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., go bhfuil deontas de €17,360 ceadaithe aige do Chlub Judo Leitir Mealláin  le haghaidh trealamh a cheannach do champaí farraige, a ritheann siad agus a bhfuil éileamh mhór orthu i measc an aos-óg.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit McHugh:

Tá mé sásta an cúnamh seo a chur ar fáil don chlub seo sa dóigh is go mbeidh ar a gcumas leanúint leo ag soláthar ranganna agus forbairt a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí farraige don aos-óg trí mheán na Gaeilge.”

CRÍOCH

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service