26/03/18

Ealaín Phoiblí

De réir chinneadh ón Rialtas i 1997, ba cheart go bhfolódh buiséid na gcomhlachtaí poiblí a sholáthraíonn tionscadail chaipitil céatadán d’ealaíon phoiblí faoi Scéim Céatadán d’Ealaín.

Is iad na teorainneacha atá leagtha síos faoin scéim – suas le 1% den bhuiséad tógála foriomlán faoi réir na dteorainneacha seo a leanas:

  • Féadfaidh tionscadail tógála a chosnaíonn suas le €2,550,000 uasbhuiséad ealaíne €25,500 a fholú.
  • I gcás tionscadail a chosnaíonn idir €2,550,000 agus €6,300,000, lamháiltear 1% eile (suas le €12,500) ina dtugtar uasbhuiséad ealaíne €38,000.
  • I gcás tionscadal a chosnaíonn idir €6,300,000 agus €12,700,000, lamháiltear 1% eile (suas le €13,000) ina dtugtar uasbhuiséad ealaíne €51,000.
  • I gcás tionscadal a chosnaíonn níos mó ná €12,700,000, lamháiltear 1% deiridh (suas le € 13,000) ina dtugtar buiséad ealaíne €64,000.

Sheol an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta i nDánlann Náisiúnta na hÉireann go foirmiúil na Treoirlínte maidir le Cur i bhFeidhm Scéim Céatadán d’Ealaín, Dé Máirt, an 7 Nollaig, 2004.
Beartaíonn na Treoirlínte na daoine sin a chur ar an eolas agus cabhrú leo tríd an obair a choimisiúnú faoi Scéim Céatadán d’Ealaín.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas don Tionscadal Taighde Ealaíne Poiblí - Tuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait faoi Scéim Céatadán d’Ealaín, téigh i dteagmháil le:

Aonad na nEalaíon,
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Teil: +353 64 2 7334
Ríomhphost: artsunit@chg.gov.ie

 

Tá tuilleadh faisnéise faoi Ealaín Phoiblí agus faoi Chéatadán d’Ealaín ar fáil ar an suíomh gréasáin www.publicart.ie

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service