24/09/18

Ranganna sna healaíona traidisiúnta i gceantar Chonamara agus Árann – Meán Fómhair go Nollaig 2018

Tá síneadh ama á thabhairt ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na teagascóirí ar fad a bhí ag cur ranganna ar fáil tríd an nGaelacadamh in 2018 le teagmháil a dhéanamh léi le socrú a chur in áit le gur féidir leanúint leis na ranganna sin ar bhonn sealadach as seo go Nollaig.  De bharr scor an Ghaelacadaimh ag deireadh na míosa seo caite, tuigeann an Roinn go bhfuil imní ar thuismitheoirí, ar mhúinteoirí agus ar theagascóirí nach mbeidh aon seirbhís ar fáil as seo go deireadh na bliana.  In iarracht dhul i ngleic leis sin, tá an Roinn ag iarraidh uair amháin eile ar na teagascóirí ar fad a bhí ag cur ranganna ar fáil tríd an nGaelacadamh in 2018 teagmháil a dhéanamh léi.  Is féidir le haon teagascóir nach ndearna é roimhe seo teagmháil a dhéanamh le Geraldine Ní Chuinn sa Roinn ag 091 503725 nó gearoidin.nichuinn@chg.gov.ie roimh meán lae Dé Céadaoin, 26 Meán Fómhair 2018.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service