27/01/17

Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) agus (Banda 3) Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí le haghaidh Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh:

  • post buan mar Oibrí Ginearálta (Banda a 2)
  • post buan mar Oibrí Ginearálta (Banda a 3).

Beidh na dualgais ag teacht le dualgais Oibrí Ginearálta Banda a 2 agus Banda a 3.

Tá na poist seo lonnaithe in Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh, An Gleann Garbh, Co. Chorcaí.  Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Tosaíonn tuarastal Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 3) ag €501.48 in aghaidh na seachtaine roimh cháin.  Tosaíonn tuarastal Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda 2) ag €540.55 in aghaidh na seachtaine roimh cháin.  Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Tá taithí a bheadh ábhartha don phost thuas, lena n-áirítear ceadúnas iomlán glan tiomána catagóir B, obair ghinearálta chothabhála agus úsáid innealra, riachtanach.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost GNR GO Banda 2

Sonraí an Duine GNR GO Banda 2

Foirm Iarratais GNR GO Banda 2

Cur Síos ar an bPost GNR GO Banda 3

Sonraí an Duine GNR GO Banda 3

02 Foirm Iarratais _GNR GO_Banda 3

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath
D02 TD30

Guthán: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm, Dé hAoine, an 24 Feabhra, 2017, spriocdháta le hiarratais a bheith faighte.

NÍ GHLACFAR le Foirmeacha Iarratais a sheolfar ar facs.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service