23/08/16

Próiseas Soláthair

Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Tá sé mar aidhm leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda dul i ngleic go conclúideach le dúshláin ceangail na hÉireann trína chinntiú go bhfuil teacht ag gach áitreabh sa tír ar sheirbhísí ar ardluas.

Tá sé seo á bhaint amach trí:

  • Bhearta chun infheistíocht tionscail a spreagadh agus dlús a chur léi; agus
  • Chlár uaillmhianach infheistíochta de chuid an Stáit i gceantair nach ndéanfaidh an tionscal infheistíocht iontu.

Próiseas Soláthair

Táthar ag tabhairt faoi phróiseas mionsonraithe soláthair chun tairgeoir nó tairgeoirí féideartha a roghnú. Tá an próiseas seo idir lámha faoi láthair agus táthar ag súil go síneofar conradh nó conarthaí ag tús an tsamhraidh in 2017.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service