23/08/16

An Grúpa Oibre um Postoifigí Moil

D’aithin an Grúpa Forbartha Gnó luach oifig an phoist mar chuid ríthábhachtach de bhonneagar na tuaithe, a bhfuil sé de chumas aici pobail tuaithe a athbheochan agus moladh go bhféadfadh líon áirithe Oifigí Poist feidhmiú mar mhoil do ghníomhaíocht shóisialta agus eacnamaíochta áitiúil.

Tá Grúpa Oibre bunaithe ag an Aire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, an tUasal Michael Ring T.D., chun scrúdú a dhéanamh ar conas a bhféadfadh Oifigí Poist feidhmiú mar mhoil phobail mar thoradh ar an moladh seo. Scrúdóidh an Grúpa Oibre um Postoifigí Moil gach gné den mholadh sin agus tuairisceoidh siad don Rialtas roimh dheireadh 2016 le moltaí maidir leis an dóigh is fearr lena bhaint amach.

Tagann na chéad baill den Ghrúpa as Aontas Mháistirí Poist na hÉireann, An Post, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Nasc Tuaithe na hÉireann agus ionadaíocht pobail.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service