29/01/16

An Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann

Charter for Rural Ireland

Sheol an Taoiseach, Enda Kenny TD, an Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann ar an Déardaoin, an 28 Eanáir 2016, i gCo. Uíbh Fhailí.

Tá roinnt gealltanas sonrach sa Chairt do Cheantar Tuaithe na hÉireann a bhunóidh creataí agus cleachtais chun tacú le hathbheochan gheilleagar agus shochaí na tuaithe ina n-iomláine. I measc na ngealltanas tá:

  • forbairt creata náisiúnta chun polasaí forbartha tuaithe a chruthú;
  • tiomnú do mheicníocht láidir tuairiscithe ar ghníomhaíochtaí an rialtais chun feabhas a chur ar fhorbairt tuaithe;
  • agus a chinntiú go bhfuil comhoibriú idir na Coistí Forbartha Áitiúla agus Pobail, Oifigí Fiontair Áitiúla agus na páirtithe ábhartha uile chun tacú go héifeachtach le fiontair i gceantair áitiúla lena n-áirítear fiontar sóisialta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service