18/12/15

Comhairle na Tuaithe

Cúlra

Bunaíodh Comhairle na Tuaithe i mí Feabhra 2004 chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna tosaíochta seo a leanas:

  • rochtain ar an taobh tuaithe
  • forbairt cód tuaithe
  • forbairt straitéis áineasa tuaithe

Cuimsíonn Comhairle na Tuaithe ionadaithe de chuid eagraíochtaí na feirmeoireachta, úsáideoirí áineasa na tuaithe agus comhlachtaí stáit a bhfuil freagracht orthu as ceantar na tuaithe nó a bhfuil leas acu ann. Gníomhann an Roinn mar rúnaíocht do Chomhairle na Tuaithe. Tagann an Chomhairle le chéile ceithre huaire ar a laghad in aghaidh na bliana chun plé a dhéanamh ar ábhar a bhaineann le áineas tuaithe/turasóireacht ghníomhaíochta, rochtain ar an taobh tuaithe agus chun tosaíochtaí na Straitéise Náisiúnta Áineasa Tuaithe a chur i bhfeidhm

Tá rochtain ar an taobh tuaithe - ar ceist leanúnach í d’úinéirí príobháideacha talún, do ghabhálaithe stáit, d’úsáideoirí áineasa agus do thurasóirí - curtha chun cinn trí iarrachtaí Chomhairle na Tuaithe agus seoladh Scéim na Siúlóidí in 2008.

Dul Chun Cinn go dtí seo

Tá sraith de pharaiméadair maidir le rochtain ar an taobh tuaithe sainaitheanta ag Comhairle na Tuaithe.  Creideann an Chomhairle go bhfeidhmeoidh siad seo mar bhunús aighnis a sheachaint agus chun réimse riachtanas agus freagrachtaí a chomhtháthú. Rinneadh amach gurb é cur i bhfeidhm  Thionscnamh Ná Fág do Lorg, a aithnítear go hidirnáisiúnta, an struchtúr is cuí chun na príomhghnéithe riachtanacha a bhaineann le forbairt cód tuaithe a sholathár.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service