27/07/16

LEADER

Cuirfidh LEADER €250 milliún ar fáil do phobail tuaithe sna 5 – 6 bliana atá amach romhainn. Beidh sé á riar ag na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (GGA). Is comhpháirtíochtaí iad seo d’aonáin phoiblí agus phríobháideacha araon ó cheantar sainithe tíreolaíoch. Tá siad freagrach as tionscadail a roghnú agus a cheadú ina gceantair féin i gcomhréir le straitéisí forbartha áitiúla a forbraíodh go sonrach dá gceantar féin. Tá an maoiniú iomlán cláir arna leithdháileadh ar 28 ceantar fo-réigiúnacha bunaithe ar theorainneacha riaracháin nó contae go príomha e.g Maigh Eo, Cill Dara, Corcaigh Thuaidh.

Sheol an tAire céim feidhmiúcháin chlár LEADER 2014-2020 ar an 8 Iúil agus, go dtí seo, tá Comhaontuithe Cistiúcháin sínithe ag Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla i 28 limistéar foréigiúnacha.

Naisc Úsáideacha:

Nuacht is déanaí:

Tionscadail Chomhoibriú LEADER

Má bhíonn aon cheist agat, déan teagmháil linn le do thoil mar seo a leanas:

Ríomhphost: rdp1420@chg.gov.ie
Guthán: 1890 096 -24200

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service