03/04/17

Straitéisí Forbartha Áitiúla

Is ionann Straitéis Forbartha Áitiúil (SFA) agus plean atá faoi stiúir an phobail. Déantar í a fhorbairt agus a spreagadh ag pobail tuaithe, trí Ghrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla, a leagann amach an fhís agus na cuspóirí don cheantar. Déanfaidh Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil an cheantair na cuspóirí a chomhlíonadh agus ní mór go mbeidh aon tionscadal a fhaigheann maoiniú ag teacht leis na tosaíochtaí atá aitheanta sa Straitéis. Seo thíos liosta na Straitéisí Forbartha Áitiúla (leaganacha achoimrithe) don tréimhse 2014-2020.

SFA Cheatharlach leagan achoimrithe

SFA an Cabhán leagan achoimrithe

SFA an Chláir leagan achoimrithe

SFA Dhún na nGall leagan achoimrithe

SFA LEADER Tuaithe Bhaile Átha Cliath leagan achoimrithe

SFA Conamara leagan achoimrithe

SFA Chiarraí leagan achoimrithe

SFA Cill Dara leagan achoimrithe

SFA Cill Chainnigh leagan achoimrithe

SFA Laoise leagan achoimrithe

SFA Liatroim leagan achoimrithe

SFA Luimneach leagan achoimrithe

An Longfort leagan achoimrithe

Lú leagan achoimrithe

Maigh Eo leagan achoimrithe

An Mhí leagan achoimrithe

Muineachán leagan achoimrithe

Tuaisceart Chorcaí leagan achoimrithe

Uíbh Fhailí leagan achoimrithe

Ros Comáin leagan achoimrithe

Sligeach leagan achoimrithe

Port Láirge leagan achoimrithe

An Iarmhí leagan achoimrithe

Loch Garman leagan achoimrithe

Cill Mhantáin leagan achoimrithe

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service