18/12/15

An Clár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2007-2013

Tá LEADER ina dhlúthchuid den chreat taca do cheantar tuaithe na hÉireann ó thosaigh sé ag tús na 1990idí. Chuir an Clár is deireanaí a chumhdaigh an chlárthréimhse 2007-2013 beagnach €340 milliún ar fáil do phobail tuaithe ó thosaigh sé in 2009. Fuair beagnach 9,000 fiontar tacaíocht agus cruthaíodh os cionn 4,000 post.

Féach ar an achoimre ar an gcineál tionscadal a maoiníodh faoi LEADER 2007-2013.

Liosta de na nGrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla do LEADER 2007-2013

Avondhu/Blackwater Partnership Ltd (Corcaigh Thoir); Ballyhoura Development Ltd (Luimneach Thoir agus Corcaigh Thuaidh);

Carlow County Development Partnership Ltd; Cavan & Monaghan Partnerships; Clare Local Development Company Ltd;

Comhar na nOileán Teoranta; Donegal Local Development Company Ltd; Fingal LEADER Partnership (Ceantar Tuaithe Bhaile Átha Cliath);

Fóram Pobail Chonamara; Galway Rural Development Community Ltd; Inishowen Development Partnership (Dún na nGall);

I.R.D. Duhallow (Corcaigh Thiar-Thuaidh & Ciarraí Thoir-Theas); Kildare (Cill Dara ar Aghaidh Teoranta); County Kilkenny LEADER Partnership Ltd;

Laois Community & Enterprise Development Company Ltd; Leitrim Integrated Development Company; Longford Community Resources Ltd;

Louth LEADER Partnership; Mayo North East LEADER Partnership Company Teoranta; Meath Partnership;

Meitheal Forbartha na Gaeltachta Teoranta; North & East Kerry LEADER Partnership Teoranta; North Tipperary LEADER Partnership Company;

Offaly Integrated Local Development Company; Roscommon Integrated Development Company; County Sligo LEADER Partnership Company;

South & East Cork Area Development Ltd; South Kerry Development Partnership Ltd; South Tipperary Local Development Company Ltd;

South West Mayo Development Company Ltd; Waterford LEADER Partnership Ltd; West Cork Development Partnership;

West Limerick Resources; Westmeath Community Development; Wexford Local Development ; County Wicklow Partnership

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service