18/12/15

Próiseas Roghnúcháin do LEADER 2014-2020

Tá Éire ag tabhairt faoi phróiseas dhá cheim chun Straitéisí Forbartha Áitiúla a roghnú. Faoi chéim a haon den phróiseas roghnúcháin, tugadh cuireadh d’aon eintiteas ar mhian leis a bheith curtha san áireamh mar Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil (GGA) léiriú spéise a chur isteach. Chun críocha LEADER 2014-2020 tá 28 ceantar fo-réigiúnacha in Éirinn agus fuarthas 45 léiriú spéise faoi leith. Fuarthas léiriú spéise amháin i 19 den 28 ceantar agus ar a laghad 2 léiriú spéise sna 9 gceantar eile.

Bunaíodh Coiste Measúnaithe Neamhspleách chun meastóireacht a dhéanamh ar na léirithe spéise agus na Straitéisí Forbartha Áitiúla. Cuireadh iad siúd ar éirigh leo sa chéad chéim ar an eolas i mí Iúil 2015 agus tugadh cuireadh dóibh Straitéis Forbartha Áitiúil a chur isteach i dtaca lena gceantar féin. Tugadh ar a laghad 6 mhí chun na Straitéisí Forbartha Áitiúla a ullmhú.

Go dtí seo, tá Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla roghnaithe do 21 den 28 ceantar fo-réigiúnacha. Tá roghnú na 7 gceantar atá fágtha beagnach críochnaithe anois.

Cáipéisíocht:

Próiseas Roghnúcháin

Cáipéisí treorach agus eolas do LEADER 2014-2020

Próiseas um Léiriú Spéise d’Oirthear na Gaillimhe

Foirm Iarratais um Léiriú Spéise

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service