30/08/16

Áineas Tuaithe

Forálann an obair ar Áineas Tuaithe do ghníomhaíochtaí chun áineas tuaithe a fhorbairt de réir spriocanna na Straitéise Náisiúnta Áineasa Tuaithe a d’fhorbair Comhairle na Tuaithe. (Link to existing material) Cuimsíonn sé freisin cur i bhfeidhm Scéim na Siúlóidí ar scéim é atá bunaithe ar chothabháil agus a chuireann íocaíochtaí beaga ar fáil d’úinéirí talún a choinníonn píosaí de na Slite Slímharcáilte Náisiúnta agus de shiúlóidí a théann trína dtailte.

Teagmhálacha don réimse Áineasa Tuaithe:

Catherine Burns               Catherine.burns@chg.gov.ie        096-24261

John Carney                      john.carney@chg.gov.ie                096-24318

Mary Henry                       mary.henry@chg.gov.ie                096-24240

Amanda Browne              amanda.browne@chg.gov.ie        096-24341

Eleanor Butler                  eleanor.butler@chg.gov.ie            096-24262

Jack Reade                        jack.reade@chg.gov.ie                   096-24383

 

An Scéim um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer 2017

Tá an Scéim um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, agus cuirfear cistiú ar fáil leis chun infreastruchtúr áineasa nua faoin aer a fhorbairt nó le haghaidh cothabháil, feabhas nó cur chun cinn riachtanach an infreastruchtúir áineasa atá ar fáil in Éirinn cheana.

 

Rinne an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, Michael Ring TD, sonraí na Scéime um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer 2017 a fhógairt ar an 28 Aibreán 2017.

Tá an Scéim um Infreastruchtúr Áineasa Faoin Aer mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an Rialtais um Fhorbairt Tuaithe, agus cuirfear cistiú ar fáil leis chun infreastruchtúr áineasa nua faoin aer a fhorbairt nó le haghaidh cothabháil, feabhas nó cur chun cinn riachtanach an infreastruchtúir áineasa atá ar fáil in Éirinn cheana.

Faoin Scéim, cuirfear cistiú ar fáil chun infreastruchtúr áineasa faoin aer a fhorbairt agus do chothabháil, feabhas nó cur chun cinn riachtanach an infreastruchtúir áineasa faoin aer atá i gceantair thuaithe ar fud na hÉireann cheana féin.

Cuirfear Scéim 2017 i bhfeidhm thar thréimhse suas le 15 mhí chun go gcuirfear tionscadail straitéiseacha níos mó, ach go háirithe, i bhfeidhm go héifeachtach.  Déanfar iarratais suas le luach €11 mhilliún a cheadú i mbliana.

 

Caagóirí na nlarratas

Glacfar le hiarratais ó Údaráis Áitiúla agus/nó Gníomhaireachtaí Stáit faoi na trí bheart seo a leanas:

 

Beart 1:   Cothabháil ar scála beag/Bolscaireacht agus Margaíocht

Tionscadail lena n-áireofar méideanna cúnaimh deontais suas le €10,000 (€2 mhilliún ar fáil san iomlán).

Beart 2:   Deisiú/Uasghrádú ar Scála Meánmhéide agus Forbairt Rian Nua

Deontais suas le €100,000 (€3 mhilliún ar fáil san iomlán).

Beart 3:   Deisiú/Uasghrádú ar Scála Mór agus Forbairt Straitéiseach Rian Nua

Deontais de os cionn €100,000 agus suas le €1 milliún (€6 mhilliún ar fáil san iomlán).

 

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin phróiseas iarratais ag an nasc seo a leanas

Achoimre ar an mbeart agus foirm iarratais

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service