18/12/15

Scéim na Siúlóidí

Seoladh Scéim na Siúlóidí ar an 4 Márta 2008 agus tá sí curtha i bhfeidhm ó shin chun 39 bealach siúlóide a chumhdach. Is scéim náisiúnta í seo a áiríonn na sealbhóirí talún ar fad ar na Slite Slímharcáilte Náisiúnta, na Cuarchosáin Siúlóide agus na Cosáin Oidhreachta, chomh maith le cosáin eile atá ceadaithe ag Oifig na gCosán Náisiúnta. Ní oibreoidh an scéim ach amháin i gcás go bhfuil comhaontú ar an tsiúlóid iomlán agus ní bheidh sí ar fáil do chuid de shiúlóid.

Cinntíonn an scéim go ndéantar cothabháil ar Shlite Slímharcáilte Náisiúnta agus ar shiúlóidí tosaíochta a théann trí thailte poiblí agus príobháideacha agus go bhfuil bealach isteach chucu sin. Tugann rannpháirtithe i Scéim na Siúlóidí faoi fheabhsas a chur ar chosáin agus agus iad a chothabháil.

Tá 12 Oifigeach Áineasa Tuaithe (OAT) fostaithe le Cuideachtaí Forbartha Áitiúla agus tá Scéim na Siúlóidí curtha i bhfeidhm acu.  Tá an scéim á riar ag na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla thar ceann na Roinne seo. Tá cuidiú tugtha ag Oifig na gCosan Náisiúnta i gComhairle Spóirt na hÉireann, Fáilte Éireann, Coillte, coistí áitiúla bainistiú siúlóidí agus Údaráis Áitiúla don Roinn i gcur i bhfeidhm na scéime.

Caitheamh aimsire faoin tuath in Éirinn

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service