Rural Publications

Scagadh de réir Dáta:
Cultúr 2025
Foilsithe 10/01/2020 / PDF / 5 MB
Polasaí Oileánda - Plépháipéar
Foilsithe 03/12/2019 / PDF / 2 MB
An Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun cinn ar Chur Chun Feidhme an Phlean Gníomhaíochta Closamhairc
Published 01/12/2019 /
Curlew Conservation Programme Annual Report 2019
Foilsithe 27/09/2019 / PDF / 3 MB
Curlew Task Force Recommendations
Foilsithe 27/09/2019 / PDF / 3 MB
Ciorclán faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019
Foilsithe 20/09/2019 / PDF / 591 KB
Ciorclán faoin Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2019
Foilsithe 20/09/2019 / PDF / 531 KB
Rialacháin faoina dtugtar Aitheantas do Cholaistí Gaeilge Eagrán 3 2019
Foilsithe 14/08/2019 / PDF / 645 KB
Moore St Report July 2019
Foilsithe 09/08/2019 / PDF / 815 KB
PLEAN FORFHEIDHMITHE EARNÁLA UM THÚS ÁITE DO LEANAÍ
Foilsithe 13/12/2018 / PDF / 595 KB

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service