09/02/16

Fiontraíocht Shóisialta

Tá scrúdú á dhéanamh ag an Roinn faoi láthair ar acmhainneacht na hearnála fiontar sóisialta.

Tá tacaíocht shuntasach ar fáil don earnáil cheana, áfach, mar go gcuireann an Rialtas cistiú nach beag ar fáil d’fhiontair shóisialta trí raon de chláir agus scéimeanna, lena n-áirítear Clár na Seirbhísí Pobail, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, an Scéim Fóirdheontas Pá chun daoine atá faoi mhíchumas a fhostú, conarthaí na hearnála poiblí, an Foras Airgeadais Shóisialta agus LEADER.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service