02/08/16

Comórtas na mBailte Slachtmhara

Eagraíonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Comórtas na mBailte Slachtmhara gach bliain.  Tugann SuperValu urraíocht don chomórtas.  Bíonn Gradaim Speisialta ann fosta a urraíonn gníomhaireachtaí eile. Bíonn sráidbhailte, bailte agus cathracha páirteach sa chomórtas agus déanfar iad a rátáil de réir gach gné dá dtimpeallachta áitiúla.  Tá roinnt catagóirí duaiseanna sa chomórtas.  Faigheann an mórbhuaiteoir an teideal “Baile is Slachtmhara na hÉireann”.   Fógraítear na torthaí ar fad ag searmanas náisiúnta i mí Mheán Fómhair gach bliain.

Tugann moltóirí Chomórtas na mBailte Slachtmhara tuarascála mionsonraithe i leith gach iontrála.   Bíonn a lán iontrálaithe ann ar dtús chun suim a ghiniúint faoin timpeallacht ina bpobal agus chun cur leis an mbeartas áitiúil. Thar am, sroicheann na hiontrálaithe caighdeán ag a mbíonn siad réidh le dul son iomaíocht do mhórdhuaiseanna.  Cé go gcuidíonn an comórtas le pobail feabhas a chur ar a dtimpeallacht fhisiceach, is iad na pobail iad féin na fíorbhuaiteoirí.  Áiteanna iontacha is ea iad na pobail a bhíonn páirteach sna Bailte Slachtmhara le cónaí iontu, le hoibriú iontu nó le cuairt a thabhairt orthu, san áit a n-oibríonn deonaithe le chéile lena n-áit féin a dhéanamh níos gile, níos cairdiúla agus níos cuimsithí.

Chun an nuacht reatha agus  torthaí a fháil agus chun chartlann ar líne saor in aisce na mBailte Slachtmhara a rochtain, téigh chuig suíomh gréasáin na mBailte Slachtmhara

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service