12/10/16

Soiléiriú ón Aire Stáit Seán Kyne T.D. maidir le Scéim na gCúntóirí Teanga

I ráiteas a d’eisigh sé tráthnóna dúirt Seán Kyne T.D. Aire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil deontas gur fiú €508,989 in iomlán ceadaithe aige ón 23ú Meán Fómhair 2016 do Mhuintearas Teo don scoilbhlian 2016/17 le cumasú dóibh Scéim na gCúntóirí Teanga a reáchtáil. Dúirt an t-Aire Stáit nach raibh aon ghearradh siar déanta san allúntas sin ar an maoiniú don obair a dhéanann na cúntóirí féin ach ní raibh na costais riaracháin clúdaithe ann. Dúirt an t-Aire Stáit go bhfuil cinneadh déanta aige anois na costais riaracháin a íoc don scoilbhliain reatha i gcomhthéacs an scéal atá faighte ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil sé i gceist iniúchadh a dhéanamh láithreach ar struchtúr, maoiniú agus feidhmeanna Mhuintearas Teo, fó-chuideachta de chuid an Údaráis. Dúirt an t-Aire Stáit go raibh súil aige go mbeidh na Cúntóirí in ann dul i mbun oibre chomh luath agus is féidir.

Maidir leis an cheist scoileanna breise a chur faoin scéim dúirt an t-Aire Kyne go bhfuil iarrtha aige ar oifigigh na Roinne moltaí ina thaobh sin a chur faoina bhráid go luath.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service