12/01/20

Stoirm Breandán - Fógra Poiblí ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

A fhad agus a bheidh an rabhadh gaoithe, atá eisithe ag Met Éireann i bhfeidhm, beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta:

  • Páirc Náisiúnta Chonamara
  • Coill Chnoc Meá (Gaillimh)
  • Anaclann Dúlra Dhoire an Chláir (Gaillimh)
  • Coill an tSeanchinn (Maigh Eo)
  • Coill Leamhchoille (Gaillimh)
  • Anaclann Dúlra Dhrom Mór (An Clár)
  • Páirc Náisiúnta Chill Áirne, Teach agus Gáirdíní Chill Áirne agus Teach & Gáirdíní Mhucrois

 

Tá Rabhadh Oráiste gaoithe eisithe do Chiarraí, Corcaigh, An Clár, Loch Garman, Luimneach agus Port Láirge agus tá sé i bhfeidhm ón 7 ar maidin go dtí 15:00 Dé Luain, 13 Eanáir. .  Tá rabhadh oráiste gaoithe eisithe do Dhún nan Gall, Gaillimh, Liatroim, Maigheo agus Sligeach, agus rabhadh buí do Áth Cliath, Ceatharlach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Longfort, An Lú, Cill Mhantáin, Uíbh Fháilí, An Iar Mhí, An Mhí, An Chábháin, Muineacháin, Ros Comáin agus Tiobraid Árainn,

Is mian leis an SPNF comhairle a chur ar an bpobal gan cuairt a thabhairt ar aon Pháirc Náisiúnta, Séadchomhartha Náisiúnta ná Anaclann Dúlra fad a bheidh an Rabhadh i bhfeidhm.

Tá comhoibriú leanúnach an phobail, is é sin le rá nach rachadh daoine isteach sna suíomhanna seo fad a bheidh na rabhaidh aimsire i bhfeidhm, á iarraidh ag an SPNF i ndáil leis an ábhar seo. Tabharfar tuilleadh eolais chun dáta de réir mar a éiríonn réamhaisnéis na haimsire níos soiléire agus/nó de réir mar a dhéanann Met Éireann nuashonrú ar fhógraí chomhairleacha aimsire - féach ar www.meteireann.ie  le haghaidh rabhaidh aimsire agus eolas chun dáta.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service