11/10/18

Stoirm Callum - Fógra Poiblí ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Mar thoradh ar Rabhadh Oráiste gaoithe atá i bhfeidhm faoi láthair do Chorcaigh, Ciarraí, Dún na nGall, Gailimh, Maigh Eo, Sligeach, An Clár, Baile Átha Cliath, An Lú, Loch Garman, Cill Mhantáin, An Mhí agus Port Láirge (agus Rabhadh Buí gaoithe i bhfeidhm do na contaetha eile), is mian leis an SPNF comhairle a chur ar an bpobal gan cuairt a thabhairt ar aon Pháirc Náisiúnta, Séadchomhartha Náisiúnta ná Anaclann Dúlra fad a bheidh an Rabhadh Oráiste i bhfeidhm.

Chomh maith leis sin, fad a bheidh Rabhadh Buí gaoithe (nó os a chionn) ó Met Éireann i bhfeidhm, beidh gach ceantar coillearnaí i bPáirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin agus in Anaclanna Dúlra Coille i gCill Mhantáin, Loch Garman agus Cill Chainnigh atá faoi bhainistíocht/úinéireacht an SPNF dúnta don phobal. Ar mhaithe le soiléireacht, tá Anaclann Náisiúnta Dúlra Chnoc Sinche agus Anaclann Náisiúnta Dúlra Ghleann Dá Ghrua san áireamh ansin.

Iarrtar freisin ar chuairteoirí gan cuairt a thabhairt ar Pháirc Náisiúnta Chill Airne ná Anaclanna Dúlra Chorcaí agus Chiarraí - lena n-áirítear Anaclann Dúlra an Ghleanna Ghairbh – fad a bheidh an Rabhadh Oráiste i bhfeidhm i gCorcaigh agus Ciarraí.

Beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta ar an Aoine, 12 Deireadh Fómhair:

  • Anaclann Dúlra na Cúile-Ghairealáin (Gaillimh)
  • Anaclann Dúlra Dhoire an Chláir (Gaillimh)
  • Binn Ghuaire (Gaillimh)
  • Anaclann Dúlra Dhrom Mór (An Clár)
  • Conair Choill Eilís (Gaillimh)
  • Coill Chnoc Meá (Gaillimh)
  • Coill Leamhchoille (Gaillimh)
  • Coill an tSeanchinn (Maigh Eo)
  • Néifinn Fhiáin/Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich (Maigh Eo)

Tá comhoibriú leanúnach an phobail, is é sin le rá nach rachadh daoine isteach sna suíomhanna seo fad a bheidh na rabaidh aimsire i bhfeidhm, á iarraidh ag an SPNF i ndáil leis an ábhar seo. Tabharfar tuilleadh eolais chun dáta de réir mar a éiríonn réamhaisnéis na haimsire níos soiléire agus/nó de réir mar a dhéanann Met Éireann nuashonrú ar fhógraí chomhairleacha aimsire - féach ar www.meteireann.ie le haghaidh rabhaidh aimsire agus eolas chun dáta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service