08/02/20

Stoirm Ciara Uasdhátú - Fógra Poiblí ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Is mian le Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (an SPNF) comhairle a chur ar an bpobal gan cuairt a thabhairt ar Pháirc Náisiúnta Chonamara, Páirc Náisiúnta Chill Mhantáin nó ar Néifinn Fhiáin/Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta – a fhad agus atá rabhadh gaoithe i bhfeidhm ag Met Éireann. Iarrann an SPNF freisin ar an bpobal gan cuairt a thabhairt ar aon Pháirc Náisiúnta, Séadchomhartha Náisiúnta ná Anaclann Dúlra sna contaetha Dhún na nGall, Maigh Eo agus Gaillimh fad a bheidh an Rabhadh i bhfeidhm.

A fhad agus a bheidh an rabhadh gaoithe, atá eisithe ag Met Éireann i bhfeidhm, beidh na Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra seo a leanas dúnta:

 • Páirc Náisiúnta Chonamara
 • Néifinn Fhiáin/Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich (Maigh Eo)
 • Páirc Náisiúnta Chill Mhantáin
 • Teach agus Gairdíní Chill Airne
 • Anaclann Dúlra Dhoire an Chláir (Gaillimh)
 • Coill an tSeanchinn (Maigh Eo)
 • Coill Chnoc Meá (Gaillimh)
 • Coill Leamhchoille
 • Anaclann Dúlra Chnoic Sinche, Co Chill Mhantáin
 • Anaclann Dúlra Ghleann Dá Ghrua, Co Chill Mhantáin
 • Céim an Ghiúistís, Co Chill Mhantáin
 • Coill Thom na Feannóige, Co Chill Mhantáin
 • Anaclann Éan Fiáin Loch Garman
 • Anaclann Dúlra an Raven, Co, Loch Garman
 • Coill Bhaile Uí Chaoimh, Co Chill Chainnigh
 • Coill an Duithir, Co Chill Chainnigh
 • Coill Gharraí Ricín, Co Chill Channigh
 • Clara Vale, Co. Chill Mhantáin
 • Anaclann Dúlra Choill Bhaile an Ghróntaigh, Co. Laois
 • Anaclann Dúlra Chúil an Churraigh, Co. Laois
 • Anaclann Dúlra Tigh Mochua, Co. Laois

Tá Rabhadh Oráiste gaoithe eisithe ag Met Éireann do chuile chontae ar an Domhnach 9 Feabhra, i bhfeidhm idir 5am agus 12 meánlae ar an Domhnach.

Tá comhoibriú leanúnach an phobail, is é sin le rá nach rachadh daoine isteach sna suíomhanna seo fad a bheidh na rabhaidh aimsire i bhfeidhm, á iarraidh ag an SPNF i ndáil leis an ábhar seo. Tabharfar tuilleadh eolais chun dáta de réir mar a éiríonn réamhaisnéis na haimsire níos soiléire agus/nó de réir mar a dhéanann Met Éireann nuashonrú ar fhógraí chomhairleacha aimsire - féach ar www.meteireann.ie le haghaidh rabhaidh aimsire agus eolas chun dáta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service