21/12/19

Grianghraif áille glactha den ábhar iontais ársa, an grianstad, ag an Tuama Pasáiste Mór ag Sí an Bhrú

Tá íomhánna nua de sholas ag teacht isteach sa Tuama Pasáiste Neoliteach glactha ag Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta (NMS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG).

Is é John Lalor, Grianghrafadóir Sinsearach NMS, a ghlac na híomhánna iontacha agus é ag obair le seirbhísí do chuairteoirí OPW thar trí mhaidin díreach roimh Ghrianstad an Gheimhridh an 21 Nollaig.

Feiniméan réalteolaíoch is ea an Grianstad a léiríonn an lá is giorra agus an oíche is faide sa bhliain. Sa Leathsféar Thuaidh, tarlaíonn Grianstad an Gheimhridh an 21 Nollaig.

Ag breacadh an lae i Sí an Bhrú, lonraíonn gathanna gréine na maidine trí bhosca dín a tógadh d'aon ghnó os cionn an bhealaigh isteach chuig an bpasáiste agus in 15 nóiméad nó mar sin, sníonn an ga gréine de réir a chéile suas urlár an phasáiste go dtí go lastar an seomra adhlactha. Osclaíonn Oifig na nOibreacha Poiblí an séadchomhartha ag breacadh an lae idir an 18 agus an 23 Nollaig, áit a mbíonn sé de phribhléid ag buaiteoirí chrannchur bhliantúil an OPW a bheith istigh sa seomra agus an t-ábhar iontais atá ag tarlú anseo le 5000 bliain a fheiceáil.

26 bliana go díreach i ndiaidh don 'Cnuasach seandálaíochta suite i mBrú na Bóinne' a fhógairt ina Láthair Oidhreachta Dhomhanda UNESCO, tá eispéireas nua cuairteoirí oscailte in ionad cuairteoirí Bhrú na Bóinne arna reáchtáil ag an OPW.

Tógadh an t-eispéireas tumthach nua do chuairteoirí faoi chomhpháirtíocht straitéiseach idir Fáilte Ireland, an OPW agus DCHG. Mar gheall ar an infheistíocht €4.5 milliún a rinneadh san eispéireas do chúirteoirí, insítear an athuair an scéal faoi mar a tógadh an Tuama Pasáiste Neoliteach i Sí an Bhrú thart ar 3,200 BC agus insítear an scéal seandálaíochta a bhaineann leis an tírdhreach oidhreacht dhomhanda i gcoitinne.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service