10/10/19

Ionchúiseamh bainte amach i sealgaireacht mhídhleathach ar ghiorriacha le luirsirí i gContae Loch Garman

Tá ciontú faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra maidir le giorriacha a fhiach go mídhleathach le luirsirí bainte amach ag an nGarda Síochána. Is ainmhí cosanta é an giorria sléibhe Éireannach faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra.

Tugadh an cás os comhair an Bhreithimh Brian O’Shea i gCúirt Dúiche Loch Garman an 30 Meán Fómhair inar ciontaíodh duine as ainmhí fiáin díolmhaithe a fhiach gan cheadúnas.   Thug baill den Gharda Síochána agus oifigigh Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne fianaise faoi ghiorriacha a fheiceáil á bhfiach le luirsirí ag anaclann giorriacha an tSlaba Thuaidh an 26 Samhain 2017. Mhaígh an cosantóir go raibh sé ag fiach sionnach ar an dáta sin. Chuir John Griffin, Maor Caomhantais san NPWS fianaise shaineolaíoch ar fáil maidir leis na modhanna éagsúla a úsáidtear chun giorriacha agus sionnaigh a fhiach mar aon leis na nósanna agus gnáthóga a bhaineann leis an dá speiceas.  Chiontaigh an Breitheamh O' Shea an fear agus ghearr sé fíneáil €500 air.

Bíonn an Garda Síochána agus an NPWS ag obair i gcomhar go rialta chun dul i ngleic le coireacht fiadhúlra a bhfuiltear ar an eolas fúithi a bhíonn ag tarlú in áiteanna áirithe i gCo. Loch Garman. Tá an Slaba Thuaidh i Loch Garman inar baineadh an ciontú amach ina láthair thábhachtach agus ina anaclann do ghiorriacha agus tá sé in aghaidh an dlí giorriacha a fhiach i gcúinse ar bith.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service