08/02/18

Tá Tania Banotti le ceapadh mar Stiúrthóir Chlár Éire Ildánach

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu (Déardaoin) go gceapfar Tania Banotti mar Stiúrthóir Chlár Éire Ildánach le héifeacht ó Mheitheamh.

‘Clár Uile-Rialtais is ea Clár Éire Ildánach atá faoi stiúir na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá in ainm is an chruthaitheacht a phríomhshruthú i mbeatha an náisiúin agus i gceartlár an bheartais phoiblí d’fhonn gur féidir le hÉireannaigh, ar bhonn aonair agus i dteannta a chéile, a lánchumas cruthaitheach a bhaint amach.

Ag labhairt inniu, dúirt an tAire Madigan:

“Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh le Tania lena ról nua. Níl amhras ar bith orm go gcuirfidh sí go mór le hobair Éire Ildánach agus go leanfaidh sí leis ‘an gcruthaitheacht a chur i gceartlár an bheartais phoiblí.”

Dúirt an tUasal Banotti:

“Tá gliondar croí orm gur ceapadh mé leis an ról seo. Tionscnamh fíor-uaillmhianach is ea Éire Ildánach. D’oibrigh mé ar go leor de spriocanna an tionscnaimh i gcaitheamh mo shaoil ghairmiúil go léir, mar sin, táim ag tnúth le tús a chur leis.”

Tá Tania Banotti ina POF faoi láthair ar Institiúid na gCleachtóirí Fógraíochta in Éirinn (IAPI). Is é IAPI an comhlacht cumarsáide margaíochta is sine in Éirinn a dhéanann ionadaíocht do ghníomhaireachtaí cruthaitheacha, meán agus fógraíochta digití.

Tá cúlra ag Tania de bheith ag bainistiú eagraíochtaí cruthaitheacha. Roimhe seo, bhí sí ina POF ar an bhFóram Amharclannaíochta, an comhlacht ionadaíoch don amharclannaíocht agus na taibh-ealaíona.

Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí an Fheachtais Náisiúnta do na hEalaíona agus bhí sí ina Rúnaí air, ina dhiaidh sin, ar feadh trí bliana. Chomh maith leis sin, bhí sí mar Phríomhfheidhmeannach ar Tháirgeoirí Scáileáin Éireann (‘Screen Producers Ireland’) an comhlachas náisiúnta le haghaidh cuideachtaí léiriúcháin teilifíse, príomhscannán agus beochana.

D’oibrigh sí, chomh maith, leis na Náisiúin Aontaithe i Stráice Gaza, an Phalaistín ar feadh roinnt blianta.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service