27/04/18

TECHFÉILE 2018

Lá inspioráide agus ceiliúrtha do na daoine óga agus oideachasóirí a ghlacann páirt i gClár TechSpace

Le ceiliúradh ar Bhliain na Gaeilge, tá Camara Ireland i gcomhar le Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltacht agus TG4 ag eagrú an chéad ócáid TechFéile, ócáid cheiliúrtha de chuid an Chlár TechSpace ar an Aoine 27 Aibreán 2018. Tá an ócáid ar siúl sa Limerick School of Art & Design agus é mar aidhm leis an chruthaíocht agus an teicneolaíocht a spreagadh i measc scoláirí óga Gaeltachta agus Gaelscoile.

I measc na n-iontas teicneolaíochta ar an lá beidh saothar na ndaoine óga sna hilmheáin agus i STEM sa spotsholas!   Idir scoth na gceardlann, ceol draíochtúil agus aoi chainteoirí spreagúla, músclófar samhlaíocht agus spraoi ag an ócáid spleodrach seo!

Ag eirí as an mana, Samhlaigh – Cruthaigh – Spreag, beidh an-bhéim ag TechFéile ar an Samhlaíocht a spreagadh agus léargas a thabhairt ar na huirlisí teicneolaíochta atá ar fáil le tacú leis an chruthaíocht.  Tá súil le 200 dalta ó scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna atá mar pháirt den gclár TechSpace a bheith i láthair.

Ar an lá, cuirfear béim ar ardán agus aitheantas a thabhairt don obair chruthaitheach atá ar siúl ag na daoine óga atá ag glacadh páirt i gcroílár na hócáide.  Taispeánfar sárobair na ndaoine óga ó Chúigí Connacht agus Mumhan atá ag glacadh páirt i gClár TechSpace.

Is é Mícheál Ó Ciaraidh ó TG4 agus Anna Kinsella, dalta scoile ó Ghaelcholáiste Luimnigh a chuirfidh an ócáid i láthair agus beidh Caitlín Nic Aoidh ag taifead míreanna ón ócáid do Mheáin Sóisialta TG4. Beidh Evelyn Ní Ghriallais ó Choláiste na bPiarsach, Ros Muc ag láithriú ar Snapchat don lá.

I measc na n-aíonna ar an lá, beidh an banna ceoil Kíla agus Togra ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne ag seinm.

Beidh ceardlanna ar siúl ó réimse ábhar éagsúil i saol na meán chumarsáide agus na teicneolaíochta;  ina measc Ceardlanna Aimsire, Tráchtaireacht Spóirt le Nemeton,  Aisteoireacht le Fíbín;  agus Na Meáin Shóisialta, Ciorcaid, Holograms agus Cluichí Ríomhaireachta. Beidh taispeántais den chéad scoth le feiceáil chomh maith agus deis ag daoine óga VR agus Oculus Rift a thriail chomh maith le priontáil 3D, taispeántas de chuid The Limerick School of Art and Design.

Tá an clár TechSpace á rith le 3 bhliana faoi scáth na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. https://www.techspace.ie/clartechspace

Deir Alan Esslemont, Ardstiúrthóir TG4, gur cuid lárnach de straitéis TG4 í tacú le talann nua a fhorbairt agus an chruthaíocht a spreagadh i measc an óige.  Is togra iontach í TechSpace a thugann tacaíocht le scileanna sa gcruthaíocht, agus sa chumarsáid a fhorbairt leis an aos óg.  Cá bhfios ná go mbeidh cuid acu seo atá ag glacadh páirte inniu ag forbairt tograí do TG4 amach anseo.

Dúirt an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh, T.D.,

‘Tá an-luacháir orm go bhfuil an ócáid seo, ócáid TechFéile 2018, de chuid Clár TechSpace atá á mhaoiniú ag mo Roinn á rith don chéad uair i mbliana.  Is iontach an tábhacht agus an deis atá ag baint le TechFéile 2018 sa bhealach go dtugann an togra deis don aos óg a gcuid samhlaíochta agus cruthaitheachta a fhorbairt agus an Ghaeilge a chur ar thaispeántas. Tá an-chuid cumhacht ag an teicneolaíocht inár saol laethúil agus taispeánann sé seo an suim atá ag déagóirí i gcúrsaí teicneolaíochta agus iad go mór ina gcompord sa ré dhigiteach ina maireann muid inniu.  Mar sin cuireann sé ríméad orm go bhfuil an togra seo ag dul i bhfeidhm go mór ar an aos óg agus an Ghaeilge á chur ar chomhchéim leis an mBéarla sa saol digiteach.’

Deir Evelyn Ní Ghriallais, ó Choláiste na bPiarsach, Ros Muc duine óg atá páirteach sa chlár TechSpace go bhfuil sí ‘ag súil go mór le freastal ar TechFéile 2018.’  Beidh deis imeachtaí an lae a leanacht ar Snapchat.

 

Le clárú, déan teagmháil le TechFéile ag info@techspace.ie

Tá na sonraí uilig ag https://www.techspace.ie/tech-feile

Samhlaigh – Cruthaigh – Spreag

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service