13/08/15

Cistiú á fhógairt ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Aodhán Ó Ríordáin TD, inniu chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn thar lear

Faoina chlár deontais samhraidh 2015, tá €321,500 á bhronnadh ag Cultúr Éireann ar cúigear iarratasóir is ochtó, lena n-áirítear ealaíontóirí aonair agus eagraíochtaí ealaíon, chun tacú le cur i láthair a gcuid oibre ar fud an domhain.

Leis an gcistiú sin cuirfear go leor deiseanna ar fáil le healaíona agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain ar feadh an chuid eile de 2015 agus in 2016 freisin. Cuimsítear gach foirm ealaíne sna tionscadail ar éirigh leo agus beidh cur i láthair i gceist i seacht dtír is fiche éagsúla, lena n-áirítear an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, an India, Paragua, tíortha éagsúla san Eoraip chomh maith leis na Stáit Aontaithe agus Ceanada.

I measc na dtionscadal atá á maoiniú beifear ag taispeáint scannáin nuálacha Éireannacha ag féilte scannán idirnáisiúnta, beidh foilsitheoirí Éireannacha ag freastal ar an bhFéile Leabhar do Pháistí i mBologna i mí na Bealtaine seo chugainn, beidh Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann ag dul ar chamchuairt sna Stáit Aontaithe i mí na Samhna agus cuirfear obair nua ealaíontóirí Éireannacha ar taispeáint ag príomh-fhéilte ealaíne agus i ngailearaithe idirnáisiúnta.

Bíonn ealaíontóirí de shíor ag mealladh lucht féachana nua chomh maith leis an lucht feáchana seanbhunaithe agus is toisc thábhachtach í an obair idirnáisiúnta do cuid mhór acu lena ngairm a choinneáil beo agus chun inmharthanacht leanúnach a chinntiú do roinnt cuideachtaí ealaíon. Cabhraíonn an tacaíocht taistil atá á thairiscint ag Cultúr Éireann lena chinntiú go mbeidh teacht ag ealaíontóirí na hÉireann ar lucht féachana ar fud an domhain agus go mbeidh siad in ann feasacht an phobail ar Éirinn a chothabháil mar thír ina bhfuil cuid mhór cruthaitheachta agus barrfeabhais ealaíne.

Agus é ag labhairt faoin mbronnadh, dúirt an tAire Stáit, Aodhán Ó Ríordáin:

Tá ealaíontóirí Éireannacha ag obair go dian chun gairmeacha inmharthanacha a chruthú agus tugann tacaíocht Chultúr Éireann seans dóibh deiseanna nua a thapú in ionaid agus ag féilte móra ar fud an domhain agus lucht féachana nua a mhealladh lena gcruthaitheacht. Trí scoth an chultúir in Éirinn a chur ar taispeáint do dhaoine ar fud na cruinne, cuireann na healaíontóirí seo Éire i láthair mar áit tharraingteach ó thaobh turasóireachta, oideachais agus infheistíochta de.

Le haghaidh liosta iomlán na dtionscadal a maoinítear féach:

http://www.cultureireland.ie/applications/index.php?r=reports/outcomeGrant&year=2015&program_id=2

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service