22/07/19

Stiúrthóir nua á lorg ag an gCartlann Náisiúnta

Tá an Chartlann Náisiúnta ag lorg Stiúrthóra nua faoi láthair chun ceannaireacht, forbairt straitéiseach agus bainistíocht oibríochtúil ó lá go lá na gcartlann a bhainistiú.

Is tréimhse thar a bheith spreagúil agus dúshlánach í seo don Chartlann Náisiúnta agus í ag tabhairt faoi athfhorbairt ollmhór a dhéanamh ar shaoráidí stórála saintógtha nua i bhfoirgneamh na Cartlainne Náisiúnta ar Shráid an Easpaig. Beidh ról suntasach ag an Stiúrthóir nua maidir leis na forbairtí seo a bhainistiú agus pleananna amach anseo a chur i bhfeidhm ina ndéanfar saoráidí oideachais agus for-rochtana a fhorbairt.

Beidh Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta freagrach as ceannaireacht, forbairt agus maoirseacht a dhéanamh ar fhoirmiú agus ar chur i bhfeidhm beartas sa ré nua-aimseartha digiteach agus faisnéise seo. Sheol an Chartlann Náisiúnta an láithreán gréasáin nua níos luaithe i mbliana, ar a bhfuil teacht ag an bpobal ar go leor de na bailiúcháin ghinealais agus ábhar arna chur ar fáil ag an gCartlann Náisiúnta do Dheich mBliana an Chuimhneacháin. Beidh ar an Stiúrthóir nua ceannaireacht a dhéanamh ar an gCartlann Náisiúnta de réir mar a bheidh an Chartlann ag leanúint de dhigitiú a dhéanamh ar na Bailiúcháin Náisiúnta atá aici, chun na bailiúcháin náisiúnta a chaomhnú agus a chur ar fáil don phobal.

Is conradh cúig bliana ar théarma seasta  a bheidh i gceist le post an Stiúrthóra a bheidh le líonadh trí chomórtas oscailte. Is féidir tuilleadh eolais faoin ról agus faoi mar is féidir iarratas a dhéanamh a fháil anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service