24/06/19

Triúr fear faighte ciontach i gcoireanna a bhaineann le Madra Uisce a mharú i mbaile fearainn Bhaile na Trá, an Diméin, Co. Phort Láirge

I gCúirt Dúiche Eochaille an 7 Meitheamh seo caite ciontaíodh triúr i madra uisce a mharú go mídhleathach ag Baile na Trá i Meán Fómhair 2017 contrártha do na hAchtanna Fiadhúlra.

Is í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a ghlac an cás a bhí á éisteacht ag an mBreitheamh Marie Keane.  Phléadáil fear ciontach in ainmhí fiáin cosanta (madra uisce) a fhiach contrártha d'Alt 23 de na hAchtanna Fiadhúlra. Ciontaíodh an fear agus gearradh fíneáil €500 air.  Phléadáil an dara fear ciontach i gcabhrú agus i neartú le duine eile chun cion a dhéanamh agus in eolas bréagach a thabhairt do dhuine údaraithe contrártha d'Alt 69 de na hAchtanna Fiadhúlra. Ciontaíodh é agus gearradh fíneáil €350 air.  Phléadáil an tríú fear ciontach i gcabhrú agus i neartú le duine eile chun cion a dhéanamh ach choinnigh an Breitheamh siar an ciontú sin ar an gcoinníoll go n-íocfaidh an fear €250 le hIontaobhas Fiadhúlra na hÉireann roimh an 6 Meán Fómhair 2019.   Bhí an triúr fear ag obair ina maoir ghéim ag an am.

Thug an Maor Caomhantais Brian Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinn fianaise gur tháinig sé ar mhadra uisce marbh a bhí dumpáilte i mála in éineacht le málaí d'ainmhithe cosanta maraithe eile an 14 Meán Fómhair 2017 ag an Diméin i mBaile na Trá.  Tá cosaint ag madraí uisce faoi na hAchtanna Fiadhúlra agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011.  Is é an ceantar atá i gceist ná Limistéar Caomhnaithe Speisialta na hAbhann Móire atá sannta faoin dlí maidir le réimse gnáthóg agus speiceas, an madra uisce san áireamh.  Bhí an madra uisce caite agus chuathas i mbun fiosraithe.  Tháinig duine chun cinn agus rinne ráiteas inar admhaigh sé gurbh eisean a chaith an madra uisce ach go raibh sé a mhaíomh gur timpiste a bhí ann mar gur cheap sé gur sionnach a bhí ann de bharr go raibh sé dorcha ag an am.

Níor thug aon duine de na fir fianaise ach ba í an chosaint a bhí acu ná gur timpiste a bhí ann agus gur tharla an eachtra nuair a hiarraidh ar an gcéad fhear srianadh lotnaidí a dhéanamh chun lachain a bhí á gcoinneáil ansin a chosaint.  Dúirt an Maor Caomhantais Duffy gur tharla an eachtra seo ar bhogach taobh le hinbhear agus go mbeadh a fhios ag na fir go mbíonn madraí uisce sa limistéar sin.  Dúirt an Breitheamh Keane nár ghlac sí leis an míniú a tugadh, agus gur cion scannalach agus náireach a bhí inti arna déanamh ag daoine a bhí in ainm is eolas agus tuiscint éigin a bheith acu ar mhaoracht géim agus fuair sí an triúr ciontach.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service