18/07/18

72 Aistritheoir Gaeilge á lorg ag Seirbhísí Aistriúcháin an Aontais Eorpaigh

Tá tús curtha le feachtas earcaíochta do 72 post d’aistritheoirí Gaeilge in Institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg.

Fógraíodh na deiseanna fostaíochta seo inné ag ócáid i Leabharlann Chester Beatty i mBaile Átha Cliath.  Bhí Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., an tUasal Christos Ellinides, Leas Cheannasaí, Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach agus Sarah Rooney ón Oifig Eorpach um Roghnú Foirne i láthair ag an ócáid.  I láthair freisin bhí an láithreoir teilfíse, Cáitlín Nic Aoidh, ó TG4, agus an t-aisteoir, Colm Mac Gearailt, ó Ros na Rún.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt an tAire Stáit McHugh:

Is deis iontach í seo chun slí bheatha thairbheach idirnáisiúnta a bhaint amach sa Bhruiséil agus i Lucsamburg, dhá chathair i gcroílár na hEorpa atá ilchultúrtha agus lán beochta, agus nach bhfuil ach cúpla uair an chloig ar shiúl ó go leor de príomhchathracha eile na hEorpa.

Tá ról lárnach ag aistritheoirí i ngach uile rud a dhéanann institiúidí an Aontais Eorpaigh agus tá an fheidhm atá ag seirbhísí aistriúcháin na n‑institúidí sin ríthábhachtach ó thaobh cumarsáide a neartú agus feabhas a chur ar an tuiscint atá ag na saoránaigh ar an mbaint atá ag an Aontas lena saol laethúil.

“Dóibh siúd a bhfuil suim acu i ngairm bheatha san aistriúchán, nó dóibh siúd a bhfuil sár-chaighdéan Ghaeilge acu agus gur mhaith leo tabhairt faoi ghairm nua thar lear, is iontach an deis í seo le dul ag obair d’Institiúidí an Aontais Eorpaigh, áit a mbíonn sárdheiseanna forbartha gairme agus pearsanta ar fáil dá gcuid fostaithe.”

Nóta

Is féidir iarratas ar phost a dhéanamh ach dul chuig https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3264/description_en

Tá an comórtas oscailte do chéimithe ollscoile, iad siúd a gheobhaidh a gcéimeanna an samhradh seo san áireamh. Ní foláir d’iarrathóirí cumas sármhaith a bheith acu sa Ghaeilge agus eolas maith a bheith acu ar dhá theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais ar a laghad agus an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis mar cheann amháin acu. Tosaíonn an scála tuarastail do na poist ag €4,384 sa mhí. D’fhéadfadh sé go mbeadh fáil ag iarrthóirí a n-éireoidh leo ar liúntais bhreise freisin ag brath ar a gcuid cúinsí pearsanta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service