13/05/19

Beirt fhear ciontach faoi Alt 40 de na hAchtanna um Fhiadhúlra

  • Ciontach i scrios a dhéanamh ar fhásra le linn shéasúr neadaithe na n-éan
  • Ciontach i ndíobháil a dhéanamh in aon turas do neadacha éin

I gCúirt Dúiche Cheatharlach an 2 Bealtaine 2019, fuair an Breitheamh Colin Daly beirt fhear ciontach i gceithre chion faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra lena n-áirítear díobháil d’aon turas do neadacha éin agus fásra i bhfál a scriosadh ar dhátaí idir an 22 agus 27 Bealtaine 2017 i gCloch Ghrianáin, Contae Laoise.    An tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna & Fiadhúlra, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a ghlac an cás.  Thug an Maoirseoir Fiadhúlra Kieran Buckley de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra fianaise a léirigh go raibh míle d’fhásra scriosta ina raibh neadacha déanta ag 4 speiceas, lena n-áirítear an Lon Dubh, an Smólach Ceoil, an Dreoilín agus an Colm Coille.

Thug an bheirt chosantóirí le fios nár thuigeadar go raibh neadacha éin sa bhfásra ná gurbh cion a bhí ann fásra a bheadh ag fás i bhfál a scriosadh le linn shéasúr neadaithe na n-éan. Ba é an cás a chur na cosantóirí chun cinn go ndearnadh an fásra a scriosadh mar chuid de ghnáthchúrsa na talmhaíochta. Níor aontaigh an Breitheamh leis sin áfach agus dúirt gur léirigh an fhianaise a cuireadh faoi bhráid na cúirte go raibh díobháil mhór déanta d’fhásra a bhí lasmuigh de ghnáthchúrsa na talmhaíochta ó tharla méid na díobhála a rinneadh.

Dúirt an Breitheamh Daly freisin go raibh impleachtaí móra ag an damáiste a rinneadh ar chosaint éin agus an timpeallacht trí chéile. Chiontaigh an Breitheamh Daly an chéad chosantóir agus ghearr fíneáil €750 air i leith dhá chion agus dúirt mar úinéir na talún gur airsean is mó a bhí milleán.  Chiontaigh sé an cosantóir eile i dhá chion agus ghearr fíneáil €500 air. Dúirt an Breitheamh freisin nach leithscéal ar bith a bheith aineolach ar an dlí chun an dlí a bhriseadh.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service