20/09/19

Foláireamh eisithe i dtús Shéasúr Seilge na Lachan

Tá foláireamh tugtha ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do shealgairí inniu aird a thabhairt ar na hAchtanna um Fhiadhúlra anois go bhfuil séasúr oscailte na bliana ina thús.

Is ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Eanáir an séasúr oscailte i leith roinnt speiceas lachan agus gé fiáine ach sin faoi réir rialacháin dhiana atá eisithe ag NPWS.

Ciontaíodh beirt le gairid faoi na hAchtanna um Fhiadhúlra i seilg mhídhleathach a dhéanamh ar lachain le linn an tséasúir oscailte dheireanaigh. Is i gCúirt Dúiche an Longfoirt a éisteadh an cás a thug NPWS in aghaidh bheirt fhear arb as contae Uíbh Fhailí agus contae Chill Dara dóibh. Bhain an cás le húsáid a baineadh as bád agus í ag gluaiseacht arna tiomáint ag inneall chun lachain fhiáine a sheilg.

An 1 Meán Fómhair 2018 a rinneadh an cion ag Loch Cinnéile atá suite ar an teorainn idir Contaetha an Longfoirt, an Chabháin agus na hIarmhí.

Thug an Maor Caomhantais, Tríona Finnen, fianaise sa chúirt chun tacú leis an gcás in aghaidh an bheirt sealgairí. Ciontaíodh iad beirt faoi Alt 36 de na hAchtanna um Fhiadhúlra agus gearradh fíneáil €250 orthu chomh maith le costais €370 a bheith le híoc acu.

I ndiaidh an chiontaithe, dúirt an Maor Finnen “Baineann an riail ina bhfuil cosc ar bháid inneallghluaiste a úsáid le linn seilge le gach dobharlach agus áirítear leis sin innill leictreach nó leictreach i bpáirt agus meicniúil agus ní féidir sin a dhéanamh ach le ceadúnas speisialta arna eisiúint ag an Aire.

Mhínigh sí gurb é an chúis atá leis an dlí seo ná chun éin fhiáine ar nós lachain agus géanna a chaomhnú. Trí éin fhiáine a sheilg nó cur as dóibh le bád innill, cuirtear isteach an iomarca orthu, ruaigtear amach as na giolcaigh iad agus fágtar éasca iad le lámhach. Dúirt sí freisin “meastar an ghníomhaíocht seo a bheith míspórtúil agus contúirteach”.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service