03/07/15

Network to Promote Linguistic Diversity

Is eagraíocht idirnáisiúnta an NPLD a bunaíodh ag deireadh na bliana 2007. Is é aidhm na heagraíochta teangacha bunreachtúla, neamhfhorleathana agus réigiúnacha na hEorpa a chosaint agus tacú leo. Tá sé mar aidhm aici dea-chleachtas a roinnt agus smaointe nua don phleanáil teanga a fhorbairt. Thug an Roinn €15,000 don eagraíocht don bhliain 2016.

Further information is available at this link. http://www.npld.eu/

Twitter

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service