15/12/16

Os cionn €1M breise ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne, T.D., don bhForas Teanga

Tá fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., go bhfuil maoiniú breise os cionn €1m san iomlán ceadaithe aige don bhForas Teanga.  Suim de bhreis ar €260,000 a bheidh á cur ar fáil do thionscadail ar leith sa bhliain reatha agus, chomh maith leis sin, tá méadú €750,000 curtha san áireamh sna Meastacháin Athbhreithnithe do 2017.

“Tá an-áthas orm gur éirigh liom maoiniú breise substaintiúil a chur ar fáil don bhForas Teanga.  Cabhróidh sé seo le Foras na Gaeilge agus le Gníomhaireacht na hUltaise/Tha Boord o Ulstèr-Scotch chun na cúraimaí atá acu ó thaobh cúrsaí teanga agus cultúir a chur chun cinn.  I measc na dtionscadal eile, beidh Foras na Gaeilge in ann díriú ar roinnt tograí oideachais agus beidh Tha Boord o Ulstèr-Scotch ag déanamh athchóirithe ar spás ina oifig i nDún na nGall chun freastal ar imeachtaí don phobal”, a dúirt an tAire Stáit.

“Ar nós na forais trasteorann ar fad, tháinig laghdú suntasach ar an maoiniú don bhForas Teanga le blianta beaga anuas. Sna cúinsí sin, rinne an dá ghníomhaireacht iarracht thar barr chun na seirbhísí túslíne a chosaint.  Cloisim ó na gníomhaireachtaí go minic faoi na dúshláin atá os a gcomhair agus, sa chomhthéacs sin, tá ríméad orm an maoiniú breise seo a cheadú. Tá mé dóchasach go mbeifear in ann cuid de na dúshláin a shárú i rith na bliana seo chugainn leis an allúntas breise de €750,000, go háirithe maidir leis na costais a thitfidh ar Fhoras na Gaeilge i ndáil le bogadh go dtí ceanncheathrú nua le linn 2017.”

 

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service