06/01/17

Ráiteas an Aire Stáít Kyne maidir leis an tSeirbhís Aeir chuig na hOileáin Árann

Ón tús, ba í an aidhm a bhí agamsa agus ag mo Roinn go leanfaí le seirbhís aeir do na hoileáin Árann. Is é Aerfort Chonamara ag Na Mine amháin a bhí luaite mar phointe fágála ón mórthír agus ar ndóigh bhí sé riachtanach go mbeadh aird ar rialacha státchabhair agus trasfhóirdheonaithe agus mo Roinn ag déileáil le saoráid atá in úinéireacht phríobháideach.  Tar éis próiseas tairisceana a bhí faoi stiúir an Oifig um Sholáthar Rialtais, roghnaíodh tairiscint Galway Aviation Services Limited (ag trádáil mar Aer Árann) mar an tairiscint tosaíochta chun seirbhís aeir a chur ar fáil d’Oileáin Árainn faoi Oibleagáid Sheirbhís Phoiblí don tréimhse 1 Eanáir 2017 go dtí 31 Nollaig 2020.  Tar éis tréimhse coicíse ré aithrí, bronnadh an conradh ar an gcomhlacht d’fhorghníomhú agus le síniú.  Tar éis próiseas fada agus an-chuid comhfhreagrais idir na páirtithe éagsúla, tá cosc ar an Roinn anois tabhairt faoi phróiseas idirbheartaíochta eile faoina bhfuil sa chonradh sin.

Ba mhaith liom a rá gur críoch é an conradh seo ar an bpróiseas fada sin a thosaigh in Aibreán 2016. Ba phróiseas casta é mar go mb’éigean a chinntiú nach mbeadh aon sárú ar rialacha soláthair phoiblí nó státchabhair ann. Tá mé an-sásta go raibh ar chumas mo Roinne teacht chuig pointe go bhfuil conradh curtha ar fáil a chinntíonn seirbhís aeir rialta d’Árainn ar feadh tréimhse cheithre bliana. Bheadh seirbhís chuimsitheach sceidealta ar fáil faoin gconradh seo. Mar a bhí amhlaidh faoi chonarthaí roimhe seo, d’fhéadfaí cairtfhostú a dhéanamh ar eitiltí bhreise taobh amuigh de na heitiltí a bhfuil d’oibleagáid ag an gcomhlacht a dhéanamh faoin gconradh atá foirdheonaithe ag mo Roinn.

 

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service