04/10/17

Ráiteas Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D. maidir le maoiniú do bhóithre

Is mian le Príomh-Aoire an Rialtais  agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D. soiléiriú a thabhairt maidir le maoiniú do dheisiú bhóithre Gaeltachta ó chiste a Roinne.

De thoradh coigealtas a bhain le cláir chaipitil faoi leith de chuid na Roinne, fuarthas cead i mí Lúnasa an coigealtas sin a chur chun fónaimh le freastal a dhéanamh ar chláir chaipitil eile de chuid na Roinne. Sa chomhthéacs sin, cuireadh  €1.5m breise in airgead caipitil ar fáil d’Údarás na Gaeltachta chun tacú leis an eagraíocht fostaíocht a chruthú do phobal na Gaeltachta agus cuireadh €0.5m breise ar fáil do chlár caipitil Gaeltachta na Roinne chun tacú le háiseanna pobail agus teanga a fhorbairt sna ceantair Ghaeltachta. Níor cuireadh aon airgead ar fáil do scéim bhóithre.

Tagann sé seo le cuspóirí na Roinne maidir le forfheidhmiú na Straitéise 20-Bliain don Ghaeilge mar a bhaineann sé leis an nGaeltacht.

Cé go n-aithnítear an gá le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar bhóithre sa Ghaeltacht, aithnítear, ach an oiread leis an gcuid eile den tír, gur cúram é seo do na húdaráis áitiúla.  Chuige sin, tuigtear don Roinn go bhfuil scéim nua bhóithre fógartha ag an Aire Gnóthaí Pobail agus Tuaithe lé déanaí.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service